« terug naar vorige pagina

Join us

  • To provide proper medication security, the following is of importance/ Om de medicatiebewaking optimaal te kunnen verzorgen, is de onderstaande vraag van belang.

    Do you agree to make your data available for consultation by other health care providers through the LSP as indicated in the brochure 'Share your medical records electronically' by the VZVZ./
    Geeft u toestemming om uw gegevens beschikbaar te stellen voor raadpleging door andere zorgverleners via het LSP zoals in de brochure 'Uw medische gegevens elektronisch delen' van VZVZ is aangegeven? *