Hartfalen

Hartfalen

Wat is hartfalen?

Bij hartfalen is de pompkracht van het hart verminderd. Daardoor wordt u bij inspanning snel moe en kortademig.

Hartfalen kan verschillende oorzaken hebben: 

 • De hartspier wordt minder goed van bloed voorzien.
 • De hartspier is beschadigd, bijvoorbeeld door een hartinfarct.
 • Als hoge bloeddruk lange tijd niet wordt behandeld, dan kan de kracht van de hartspier afnemen.
 • Een lekkende hartklep kan hartfalen veroorzaken. 
 • Op hogere leeftijd wordt de hartspier zwakker.

  Hoe herken ik hartfalen?

  Bij hartfalen pompt het hart minder krachtig. Daardoor krijgen organen en weefsels in uw lichaam minder bloed toegevoerd, en dus ook minder voedingsstoffen en zuurstof. Dit geeft de volgende verschijnselen: 

  • Bij inspanning wordt u snel kortademig en moe.
  • In de longen kan zich vocht ophopen waardoor u kortademig en benauwd wordt, vooral als u ligt.
  • U houdt vocht vast en daardoor neemt uw lichaamsgewicht toe. Uw voeten en enkels worden dikker.
  • Uiteindelijk kunt u ook moe en kortademig zijn zonder dat u zich inspant.  

   

  Kan ik er zelf iets tegen doen?

  U kunt zelf veel doen om klachten van hartfalen te verminderen en ernstige klachten tegen te gaan.

  • Zorg dat u fit blijft, beweeg regelmatig. Voor de een betekent dit dagelijks een halfuur wandelen of fietsen. Voor een ander betekent het een keer extra de trap op of de tuin in lopen. Bij ernstig hartfalen (kortademigheid bij stilstaan of zitten) kunnen deze inspanningen al te veel zijn. U moet zich dan niet forceren.

  • Overgewicht is een extra belasting voor het hart. Door gezond te eten en regelmatig te bewegen raakt u overtollige kilo’s kwijt. Blijf wel voldoende eten zodat u een normaal gewicht behoudt.

  • Controleer en noteer elke ochtend bij het opstaan uw gewicht. Als u in enkele dagen meer dan twee kilo aankomt, betekent dat dat u vocht vasthoudt.

  • Wees heel zuinig met zout, want door zout houdt uw lichaam extra vocht vast. Voeg geen zout toe aan het eten en vermijd kant en klare producten (ook soepen) met een hoog zoutgehalte.

  • Drink niet meer dan 2,5 liter vocht per dag (bij ernstig hartfalen niet meer dan 1,5 tot 2 liter per dag).

  • Drink geen alcohol. Dat is beter voor uw gezondheid. Drinkt u toch? Drink dan niet meer dan 1 glas alcohol op een dag en niet iedere dag. Te veel alcohol is slecht voor uw hart en kan hartfalen verergeren.

  • Stop met roken. Roken vermindert de doorbloeding van de hartspier. Daardoor gaat de conditie van uw hart snel achteruit.

  • Meervoudig onverzadigde vetzuren lijken de kans op ernstig hartfalen te verminderen. Eet bij voorkeur 2 keer per week vette vis (zoals makreel, zalm of haring).

  • Vrijen mag, maar ‘luister naar uw lichaam’: doe het rustig aan als u merkt dat het te veel inspanning kost.

  • Vliegreizen maken kan. Maar als u ook met medicijnen lichte klachten houdt, dan wordt verblijf op grote hoogte (boven 1500 tot 2000 m) en in heel warme en vochtige gebieden afgeraden.

  • Als u zittend in een stoel al kortademig bent, dan mag u niet autorijden.

  Wat kan de apotheker voor mij doen?

  Speciaal bij hartfalen

  • Bloeddruk meten

  Een hoge bloeddruk zorgt voor een hoger risico op andere hart- en vaatziekten, net als hartfalen. Het is daarom belangrijk dat uw bloeddruk in de gaten wordt gehouden. In sommige apotheken kan de apotheker uw bloeddruk meten. Ook kunt u zelf thuis uw bloeddruk meten, door gebruik te maken van een bloeddrukmeter. Uw apotheker kan u begeleiden in het zelf meten van uw bloeddruk.

  • Stoppen met roken

  Roken zorgt voor een hoger risico op andere hart- en vaatziekten, net als hartfalen. Daarom is het belangrijk te stoppen met roken. In de apotheek kunt u nicotinevervangende middelen kopen die u kunnen helpen bij het stoppen met roken. Uw apotheker kan u advies geven over het gebruik van deze middelen.

  Roken kan ook de afbraak van bepaalde medicijnen versnellen. Als u stopt met roken, kan de hoeveelheid van die medicijnen in het bloed toenemen. Hierdoor kunnen ze sterker werken of bijwerkingen geven. U heeft dan een lagere dosering nodig. Geef het dus aan uw apotheker door als u stopt met roken. De apotheker kan dan controleren of de dosering van uw medicijn omlaag moet en dit doorgeven aan uw arts.

  Uw apotheker zorgt ervoor dat u uw medicijnen goed en veilig kunt gebruiken. Het maakt niet uit of u een medicijn korte tijd of langdurig nodig heeft.

  • Receptcontrole

  De apotheker controleert elk recept. Bijvoorbeeld: is het juiste medicijn voorgeschreven en meegegeven, is de dosering goed, kan het medicijn samen met andere medicijnen die u gebruikt. Als het nodig is, overlegt uw apotheker met uw huisarts of specialist.

  • Overzicht van uw medicijnen

  Uw apotheker houdt bij welke medicijnen u gebruikt. U kunt in de apotheek altijd om een overzicht van uw medicijnen vragen. Dit kunt u bijvoorbeeld meenemen als u uw specialist bezoekt, in het ziekenhuis wordt opgenomen of naar het buitenland gaat.

  • Delen van informatie over uw medicijnen met andere zorgverleners

  Uw apotheker, huisarts en het ziekenhuis kunnen informatie over uw medicijnen met elkaar delen als dat nodig is voor uw behandeling. Dit mag alleen als U daar toestemming voor geeft.

  • Begeleiding bij nieuwe geneesmiddelen

  Krijgt u een medicijn dat u in de afgelopen 12 maanden niet hebt gebruikt? Dan krijgt u extra uitleg over deze medicijnen.

  • Ondersteuning als u uw medicijnen weleens vergeet in te nemen

  De apotheker heeft daar hulpmiddelen voor. Als uw zorgverzekeraar toestemming geeft, kan uw apotheker uw medicijnen per dag en per tijdstip van inname in aparte zakjes voor u laten verpakken.

  • Persoonlijk gesprek over uw medicijnen

  Heeft u vragen over uw medicijnen, of problemen met het gebruik? Bijvoorbeeld moeite met slikken van medicijnen, openmaken van de verpakking, of last van een vervelende bijwerking? Vraag uw apotheker om een persoonlijk gesprek. Hij kijkt dan samen met u welke mogelijkheden er zijn om uw probleem te verhelpen.

  • Medicatiebeoordeling

  Uw apotheker en huisarts kunnen u uitnodigen voor een gesprek over uw medicijnen. Dit is mogelijk bij patiënten ouder dan 65 jaar die langdurig meer dan 5 medicijnen gebruiken. Samen met u bespreken ze of er verbetering mogelijk is. Als u bijvoorbeeld last hebt van bijwerkingen van een medicijn kan het soms vervangen worden door een ander medicijn.

  • Zelfzorg

  Bij de apotheek kunt u terecht voor advies over medicijnen die u zonder recept (= zelfzorgmedicijnen) kunt kopen, voor verbandmiddelen en cosmetica. De apotheek kan zelfzorgmedicijnen voor u opnemen in uw medicatiedossier. Dan kan de apotheker controleren of u ze veilig samen met uw receptmedicijnen kunt gebruiken.

  • Bezorgservice

  Bent u moeilijk ter been? Informeer bij uw apotheek of zij uw medicijnen bij u thuis kunnen bezorgen.

  Welke medicijnen worden gebruikt bij

  Geneesmiddelen zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling van hartfalen. Er worden verschillende soorten geneesmiddelen gebruikt. Meestal wordt een combinatie van verschillende middelen voorgeschreven.

  Plasmiddelen
  Door plasmiddelen scheiden de nieren meer zout uit, dat vocht met zich meetrekt en via de urine afgevoerd. Hierdoor ontstaat afname van overtollig vocht in de bloedbaan en hoeft het hart minder hard te werken, zodat de pompkracht van het hart toeneemt. De dikke enkels, benauwdheid en moeheid zullen verminderen.

  • Thiazide-plasmiddelen. Voorbeelden zijn chloortalidon, hydrochloorthiazide en indapamide.
  • Kaliumsparende plasmiddelen: zorgen behalve hun vocht afdrijvend (vermogen) effect ook dat er minder kalium wordt uitgescheiden via de nieren, zodat de kans op bijwerkingen op het hart minder wordt. Deze middelen worden gebruikt als de hoeveelheid kalium in uw bloed te laag is. Voorbeeld is triamtereen.
  • Thiazide-plasmiddelen in combinatie met kaliumsparende plasmiddelen. Voorbeelden zijn epitizide in combinatie met triamtereen, hydrochloorthiazide in combinatie met triamtereen en hydrochloorthiazide in combinatie met amiloride.
  • Lis-plasmiddelen. Voorbeelden zijn bumetanide en furosemide.

  ACE-remmers
  ACE-remmers verlagen de bloeddruk en verbeteren de pompkracht van het hart. Voorbeelden zijn benazepril, captopril, cilazapril, enalapril, fosinopril, lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril, trandolapril en zofenopril.

  Hartglycosiden
  Hartglycosiden verbeteren de pompkracht van het hart en vertragen tevens de hartslag, zodat het hart per slag meer tijd krijgt zich samen te trekken en het bloed rond te pompen. Hierdoor verbetert de afvoer van overtollig vocht via de nieren en de urine en zullen vochtophopingen en benauwdheid verminderen. Voorbeeld is digoxine.

  Bètablokkers
  Bètablokkers verlagen de bloeddruk, vertragen de hartslag en verminderen de zuurstofbehoefte van het hart. Hierdoor verbetert de pompkracht van het hart. Voorbeelden zijn bisoprolol, carvedilol en metoprolol.

  Angiotensine-II-blokkers
  Angiotensine-II-blokkers verbeteren mogelijk de pompkracht van het hart. Deze werking is niet goed aangetoond, maar er wordt nog onderzoek naar gedaan. Het wordt gecombineerd met andere geneesmiddelen tegen hartfalen. Voorbeeld is losartan.

  Vaatverwijders
  Vaatverwijders verwijden de bloedvaten, met name de vaten die het bloed naar het hart toe leiden. Daardoor staat er minder druk op het bloed dat het hart binnenstroomt. Het hart hoeft dan minder hard te werken waardoor de pompkracht van het hart toeneemt. Voorbeeld is isosorbidedinitraat.

  Alfablokkers
  Alfablokkers maken de bloedvaten wijder, waardoor de druk op het hart afneemt en het hart het bloed gemakkelijker kan rondpompen. Alfablokkers zijn geen eerste-keusgeneesmiddelen bij hartfalen, vanwege bijwerkingen. Ze worden alleen voorgeschreven als andere middelen onvoldoende werken. Alfablokkers worden dan in combinatie met andere middelen gebruikt. Voorbeeld is prazosine.

  Ivabradine
  Ivabradine vertraagt de hartslag en vermindert de zuurstofbehoefte van het hart. Hierdoor verbetert de pompkracht van het hart.

  Nitroglycerine
  Nitroglycerine wordt gebruikt bij acuut hartfalen. Hierbij treden de symptomen van hartfalen plotseling op. U kunt dan plotseling last krijgen van vocht achter de longen, ernstige benauwdheid en een piepende ademhaling. Nitroglycerine verwijdt de bloedvaten, met name de vaten die het bloed náár het hart leiden. Ook verlaagt het de bloeddruk. Hierdoor vermindert de vocht in de longen en voelt u zich minder benauwd.

  Sacubitril
  Sacubitril versterkt de werking van lichaamseigen stoffen (natri-uretische peptiden). Deze peptiden verbeteren de doorstroming door de nieren, waardoor u meer vocht en zout uitplast. De bloeddruk gaat daardoor omlaag, zodat het hart minder krachtig hoeft te pompen. Het wordt altijd gebruikt in combinatie met de angiotensine-II-blokker valsartan.

  Dapagliflozine
  Dapagliflozine is een medicijn tegen diabetes (suikerziekte). Uit onderzoek is gebleken dat dit medicijn het hart beschermt bij hartfalen. Ook bij mensen zonder diabetes. Daarom kunnen artsen dapagliflozine toevoegen aan andere medicijnen tegen hartfalen. Het is nog niet bekend hoe dit medicijn precies werkt. Mogelijk beschermt het de bloedvaten, verlaagt het de bloeddruk of verbetert het de werking van het hart.

  Laatst bijgewerkt NHG: 5 februari 2015

  Gerelateerde videos

  Hartfalen (Congestief)

  Het hart is een zich samentrekkende spier die via de bloedsomloop zuurstof- en voedingsrijk bloed naar het lichaam pompt. In het hart bevinden zich vier holtes, waarin bloed wordt verzameld om vervolgens naar de longen en de rest van het lichaam te worden verspreid. Er zijn verschillende aandoeningen waardoor het hart het bloed niet effectief…
  Bekijk video

  Hartklepvernauwing (mitralis-klep)

  Het hart is een zich samentrekkende spier die bloed naar alle lichaamsdelen pompt. In het hart zorgen vier kleppen voor de ‘verkeersregeling’ van de bloedstroom naar de juiste bloedkanalen. Als een van die kleppen smaller of dikker wordt, kan de bloeddoorstroming verstoord raken. Dat probleem wordt vaatvernauwing of vaatstenose genoemd. In een gezond hart regelen…
  Bekijk video

  Hartziekte ( aangeboren)

  Wanneer bij de geboorte een of meer afwijkingen aan de hartstructuur worden gevonden, spreekt men van een congenitale (aangeboren) hartafwijking. Ongeveer 8 van de 1000 baby’s worden geboren met een een of andere vorm van hartafwijking. Wanneer je vroeger met een hartafwijking werd geboren, betekende dit dat je niet lang te leven had, maar door…
  Bekijk video

  Hoge Bloeddruk (Hypertensie)

  Het hart is een zich samentrekkende spier die via een netwerk van slagaderen en aderen zuurstofrijk bloed naar het lichaam pompt. Bij bloeddrukmeting wordt eerst de bloeddruk geregistreerd op het moment waarop het linkerventrikel van het hart zich samentrekt en het bloed in de slagaders wordt gestuwd. Terwijl het bloed uit het hart stroomt, loopt…
  Bekijk video

  Pleurale effusie (pleuravochtuitstorting)

  In de ribbenkast worden de longen omgeven door een vochtig, dubbelgelaagd membraan, het borstvlies (medische benaming: pleura). In normale omstandigheden is er een kleine hoeveelheid vloeistof die zorgt voor smering van de borstvliesoppervlakken. Pleurale effusie is een abnormale vochtophoping tussen de borstvliezen. Er zijn twee soorten pleurale effusie. Transsudatieve effusie wordt veroorzaakt door een onderliggende…
  Bekijk video

  Pulmonale hypertensie (hoge bloeddruk in de longslagaderen)

  Het hart is een zich samentrekkende spier die zuurstofrijk bloed naar alle lichaamsdelen pompt. Nadat het bloed het hart heeft verlaten, moet het eerst door de longen om zuurstof ‘op te laden’ voor de cellen in de rest van het lichaam. Onderweg van het hart naar de longen gaat het bloed door de longslagader, en…
  Bekijk video