Acetylsalicylzuur neuro

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Acetylsalicylzuur neuro

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Acetylsalicylzuur neuro
  De werkzame stof in Acetylsalicylzuur neuro is acetylsalicylzuur.

  Acetylsalicylzuur in een dosering onder de 300 mg is een antistollingsmiddel. Het gaat de vorming van bloedstolsels in de bloedvaten tegen.

  Artsen schrijven het voor na een hartinfarct, na een beroerte (herseninfarct) of TIA (lichte beroerte), bij angina pectoris (hartkramp), bij verhoogde kans op trombose en bij bepaalde hartritmestoornissen.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • U kunt gemakkelijk bloeduitstortingen en blauwe plekken krijgen, ook zonder dat u zich (hard) stoot. Dit komt doordat het bloed langzamer stolt en het dus langer duurt voordat een wondje stopt met bloeden.
  • Omdat dit middel uw bloedstolling remt, kan het bij bijvoorbeeld operaties problemen geven. Bijvoorbeeld na het trekken van tanden of kiezen. Meld daarom bij elk bezoek aan de tandarts dat u dit middel gebruikt.

  Zelden

  • Heeft u een bloedstollingsziekte. U heeft meer kans op bloedingen. Overleg met uw arts of apotheker voor u dit medicijn gaat gebruiken.

  Zeer zelden

  • Maag- of darmbloeding. Dit merkt u door een zwarte, teerachtige ontlasting. Stop dan het gebruik en neem contact op met een arts. Mensen met een maag- of darmzweer, slokdarmontsteking door opkomend maagzuur of een maag- of darmbloeding mogen dit middel niet gebruiken. De zweer kan gaan bloeden en de bloeding stopt dan slecht. Heeft u een van deze klachten in het verleden gehad? Overleg dan met uw arts. Meestal schrijft de arts een maagbeschermend middel voor, zoals omeprazol.
  • Hersenbloeding. U merkt dit aan uitvalsverschijnselen. Dit zijn verlamming in het gezicht, zoals een scheef hangende mond, warrig spreken, verlamming van het lichaam, verdoofd gevoel in arm of been, tintelingen, ernstige hoofdpijn, dubbel zien, slechter zien en duizeligheid.
   Heeft u al eerder een hersenbloeding gehad? U heeft dan meer kans op een hersenbloeding. Bespreek met uw arts of dit medicijn voor u geschikt is. Neem bovendien direct contact op met uw arts als u uitvalsverschijnselen heeft.
  • Bij mensen met een chronische darmontsteking (colitis ulcerosa of ziekte van Crohn) kunnen de klachten van de darmontsteking erger worden. Overleg met uw arts of u dit medicijn kunt gebruiken.
  • Bij langdurig gebruik kan dit middel door ongemerkt bloedverlies via de ontlasting leiden tot bloedarmoede.
  • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Gebruik dit middel dan niet meer. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Ga dan onmiddellijk naar een arts. In beide gevallen mag u dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor acetylsalicylzuur. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt. Mensen met astma en andere benauwdheidsklachten blijken vaker overgevoelig te zijn voor dit middel. Zij moeten daarom extra op overgevoeligheidsverschijnselen letten.
  • Jichtaanval. Dit merkt u meestal aan een pijnlijk gezwollen en rode grote teen. Mensen die al vaker last van jicht hebben, moeten hier extra alert op zijn. Neem contact op met uw arts als uw jicht toeneemt. Mogelijk kan de arts een ander middel tegen trombose voorschrijven.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Hoe?
  Als dit middel lang in de slokdarm achterblijft kan het de slokdarm beschadigen. Los de tablet daarom op in een glas water en drink dat op.

  Een maagsapresistente tablet mag u niet vooraf oplossen en ook niet kapotkauwen. Neem deze tablet staand of zittend in en drink er een glas water achteraan. U voorkomt zo dat de tablet in uw keel blijft steken.

  Wanneer?
  Het maakt niet uit wanneer u dit middel inneemt. Heeft u snel last van uw maag, neem het dan bij het eten of met wat voedsel in.

  Hoe lang?
  In het algemeen moet u erop rekenen dat u dit middel langdurig moet gebruiken: gedurende vele jaren, vaak levenslang.

 • Vergeten

  Als u het op dezelfde dag ontdekt, kunt u de vergeten dosis alsnog innemen. Anders slaat u de vergeten dosis over en hervat u de volgende dag uw normale schema.

 • Verboden

  autorijden, alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon. Acetylsalicylzuur kan de werking van de bloedverdunner versterken. Vertel de trombosedienst dat u acetylsalicylzuur gebruikt of heeft gebruikt. Ook kunt u meer bijwerkingen van acetylsalicylzuur op de maag ondervinden. U heeft namelijk meer kans op een maagbloeding als u ook bloedverdunners gebruikt. Wees daar extra alert op en raadpleeg uw arts bij maagklachten.
  • De antistollingsmedicijnen apixaban, dabigatran en rivaroxaban. Deze medicijnen verhogen de kans op bloedingen in maag en darmen. Overleg hierover met uw arts. Moet u toch een antistollingsmedicijn samen met acetylsalicylzuur gebruiken? Wees dan extra alert. Raadpleeg uw arts bij maagklachten. Meestal adviseert de arts u een maagbeschermer te slikken om maagklachten te voorkomen. Overleg met uw arts of dat bij u nodig is.
  • De pijnstiller ibuprofen. Ibuprofen remt de werking van acetylsalicylzuur. U kunt beter een andere pijnstiller gebruiken die deze wisselwerking niet heeft. Neem hierover contact op met uw arts of apotheker. Ibuprofen versterkt ook de bijwerkingen op de maag, net als andere ontstekingsremmende pijnstillers (zoals diclofenac, naproxen en ketoprofen). Gebruik als pijnstiller bij voorkeur paracetamol. Is dat niet mogelijk, raadpleeg uw arts dan bij maagklachten.
  • Bepaalde medicijnen tegen depressiviteit, namelijk citalopram, duloxetine, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, trazodon en venlafaxine, en bijnierschorshormonen (corticosteroïden) die u inneemt of geïnjecteerd krijgt. U heeft meer kans dat u bijwerkingen op de maag ondervindt. Overleg met uw arts. Mogelijk kan uw arts een maagbeschermer voorschrijven om maagproblemen te voorkomen.
  • Tipranavir, een middel tegen virusinfecties, zoals hiv. Het versterkt de bijwerkingen van acetylsalicylzuur. Overleg hierover met uw arts.
 • Zwangerschap
  Zwangerschap

  Dosering tot 100 mg

  Overleg eerst met uw arts of u dit medicijn moet blijven gebruiken. Doseringen tot 100 mg kunt u veilig gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Het wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen die zwanger zijn of willen worden zonder problemen met de vruchtbaarheid, voor de zwangerschap of voor het kind.

  Doseringen hoger dan 100 mg
  Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Deze hoge dosering kan schadelijk zijn voor de baby. Ook kan het problemen geven bij de bevalling. Als u dit medicijn gebruikt, heeft u bovendien iets minder kans om zwanger te worden. Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Overleg dan met uw arts. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan bekend is dat het wel veilig is tijdens de zwangerschap.

  Borstvoeding
  U kunt dit medicijn veilig gebruiken, als u het in de normale dosering tegen trombose gebruikt (tot 100 mg). Het medicijn komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Maar het wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder problemen voor het kind.
  Gebruikt u een dosering hoger dan 100 mg? Overleg met uw arts of u borstvoeding kunt geven.
 • Stoppen

  U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit middel. Stop echter alleen als uw arts dat adviseert. Het remmende effect op de bloedstolling houdt na de laatste dosis nog ongeveer acht dagen aan.

 • Handelsinformatie

  Acetylsalicylzuur is sinds 1899 internationaal op de markt. Als antistollingsmiddel is acetylsalicylzuur op recept verkrijgbaar als het merkloze Acetylsalicylzuur cardio en Acetylsalicylzuur neuro. Het is te verkrijgen in tabletten.

  Acetylsalicylzuur wordt ook als antistollingsmiddel gebruikt in combinatie met een andere werkzame stof, onder de merknamen Asasantin Retard, Axanum en Duoplavin, en als het merkloze Dipyridamol/Acetylsalicylzuur.

  Acetylsalicylzuur wordt in een dosering vanaf 300 mg ook gebruikt tegen pijn, koorts en ontstekingen.

Laatst gewijzigd op: 19 november 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Acetylsalicylzuur neuro? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Gerelateerde videos

Trombose en Embolie

Het hart pompt via een complex netwerk van slagaderen bloed naar het lichaam. Met uitzondering van de kransslagaderen, die het hart zelf voeden, transporteren de meeste slagaderen zuurstofrijk bloed van het hart naar het lichaam.

In het bloed circuleren rode bloedcellen, witte bloedcellen, voedingsstoffen en andere levensondersteunende stoffen. Ook cholesterol en andere vetachtige stoffen bewegen zich in de bloedsomloop voort. Op den duur kunnen deze stoffen zich op de slagaderwanden afzetten. Dit wordt aderverkalking of atherosclerose genoemd. De cholesterolafzetting, of plaque, kan zich op den duur ophopen. Hierdoor verharden en vernauwen de slagaderwanden zich, die in normale omstandigheden soepel zijn. Doordat de wanden van de slagaderen zich vernauwen en verharden, wordt de bloeddoorstroming belemmerd. De opgehoopte plaque kan onstabiel worden en afbreken of ‘scheuren’.

Wanneer bloed gaat samenklonteren op de plaats waar de plaque is afgebroken, ontstaat de aandoening trombose; net als bij een snee stolt het bloed zodat het bloeden stopt. Het stolsel, of trombus, groeit verder, wat de bloedstroom nog meer belemmert. Ook kan een stolseltje van de wand afbreken en in de bloedsomloop terecht komen.

Een bloedstroomblokkade als gevolg van een stolsel kan levensbedreigend zijn. Een blokkade in de kransslagaderen kan een hartaanval veroorzaken en een blokkade in een hersenslagader kan een beroerte tot gevolg hebben. Door een blokkade in een van de belangrijke slagaderen van het lichaam kan de bloedtoevoer naar een van de lichaamsdelen of een orgaan belemmerd worden. Dit veroorzaakt in het getroffen gebied pijn en weefselbeschadiging.

Trombose en Embolie

Het hart pompt via een complex netwerk van slagaderen bloed naar het lichaam. Met uitzondering van de kransslagaderen, die het hart zelf voeden, transporteren de meeste slagaderen zuurstofrijk bloed van…

Het hart pompt via een complex netwerk van slagaderen bloed naar het lichaam. Met uitzondering van de kransslagaderen, die het hart zelf voeden, transporteren de meeste slagaderen zuurstofrijk bloed van het hart naar het lichaam.

In het bloed circuleren rode bloedcellen, witte bloedcellen, voedingsstoffen en andere levensondersteunende stoffen. Ook cholesterol en andere vetachtige stoffen bewegen zich in de bloedsomloop voort. Op den duur kunnen deze stoffen zich op de slagaderwanden afzetten. Dit wordt aderverkalking of atherosclerose genoemd. De cholesterolafzetting, of plaque, kan zich op den duur ophopen. Hierdoor verharden en vernauwen de slagaderwanden zich, die in normale omstandigheden soepel zijn. Doordat de wanden van de slagaderen zich vernauwen en verharden, wordt de bloeddoorstroming belemmerd. De opgehoopte plaque kan onstabiel worden en afbreken of ‘scheuren’.

Wanneer bloed gaat samenklonteren op de plaats waar de plaque is afgebroken, ontstaat de aandoening trombose; net als bij een snee stolt het bloed zodat het bloeden stopt. Het stolsel, of trombus, groeit verder, wat de bloedstroom nog meer belemmert. Ook kan een stolseltje van de wand afbreken en in de bloedsomloop terecht komen.

Een bloedstroomblokkade als gevolg van een stolsel kan levensbedreigend zijn. Een blokkade in de kransslagaderen kan een hartaanval veroorzaken en een blokkade in een hersenslagader kan een beroerte tot gevolg hebben. Door een blokkade in een van de belangrijke slagaderen van het lichaam kan de bloedtoevoer naar een van de lichaamsdelen of een orgaan belemmerd worden. Dit veroorzaakt in het getroffen gebied pijn en weefselbeschadiging.

Bekijk video

Hartinfarct (hartaanval)

Het hart is het belangrijkste orgaan van het hart- en bloedvatenstelsel. Het is een zich samentrekkende spier die voortdurend bloed naar de rest van het lichaam pompt. Het hart zelf…

Het hart is het belangrijkste orgaan van het hart- en bloedvatenstelsel. Het is een zich samentrekkende spier die voortdurend bloed naar de rest van het lichaam pompt. Het hart zelf wordt via de hartkransslagaderen van zuurstof en voedingsstoffen voorzien, die het nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

In het bloed stromen rode bloedcellen, witte bloedcellen en andere stoffen ongestoord naar het hart en andere lichaamsdelen. Bij een gezonde persoon zijn de wanden van de slagader soepel en overal even dik. Na verloop van tijd kan echter door een hoog cholesterolgehalte een vettige afzetting op de vaatwanden worden veroorzaakt. Dit wordt plaque genoemd.

De op de aderwand afgezette plaque kan zich verharden, en daardoor wordt de slagader nauwer en minder buigzaam. Deze aandoening wordt atherosclerose of aderverkalking genoemd. Als zich in de kransslagaderen aderverkalking ontwikkelt, is er sprake van kransslagaderziekte. Als de bloeddoorstroming ernstig wordt belemmerd, kan zich een hartinfarct voordoen. De term hartinfarct is een ander woord voor hartaanval.

Als een hartkransslagader voor meer dan 90% is geblokkeerd, is er een verhoogde kans op een hartaanval; het risico wordt bijna een zekerheid als een hartkransslagader helemaal door plaque wordt geblokkeerd.

De kans op een hartinfarct kan ook door kransslagaderziekten worden vergroot als zich stolsels in het bloed vormen. Vaak ontstaat er bij of in een opeenhoping van plaque een barstje. Als dit gebeurt kan het bloed op de plaats van het barstje gaan samenklonteren, of een van de stolsels kan zo groot worden dat het de bloeddoorstroming helemaal blokkeert.

Hoeveel schade het hart tijdens een hartinfarct oploopt, is afhankelijk van de ernst en de plaats van de blokkering en van de snelheid waarmee medische behandeling wordt ingezet. Er zijn gelukkig heel wat manieren om aderverkalking te vermijden en zo de kans op een hartaanval te verkleinen.

Bekijk video

Boezemfibrilleren (hartritmestoornissen)

Het hart is een spier die zich ons leven lang onophoudelijk ritmisch samentrekt en weer ontspant. Elke hartslag wordt gestimuleerd door een elektrisch signaal dat in het geleidingsstelsel van het…

Het hart is een spier die zich ons leven lang onophoudelijk ritmisch samentrekt en weer ontspant. Elke hartslag wordt gestimuleerd door een elektrisch signaal dat in het geleidingsstelsel van het hart wordt opgewekt. Een normale hartslag herhaalt zich 60 tot 100 keer per minuut. Soms gaat het hart door een storing van het geleidingsstelsel te snel of te langzaam kloppen, of onregelmatig. De elektrische activiteit van het hart kan met een electrocardiogram-onderzoek worden gemeten.

Bij een normale hartslag gaat het hartsignaal volgens een bepaalde route door het hart. Het signaal begint in de sinoatriale knoop, afgekort SA-knoop, die zich in de rechterboezem bevindt. De SA-knoop stimuleert de boezem zich samen te trekken, waardoor bloed in de hartkamers wordt gestuwd. Het elektrische signaal gaat dan via de atrioventriculaire knoop, afgekort AV-knoop, de hartkamers binnen. Door het signaal trekken de kamers zich samen, en daardoor wordt het bloed naar de longen en de rest van het lichaam gepompt.

Boezemfibrillatie is een van de soorten hartritmestoornissen. Het verschijnsel wordt veroorzaakt door onregelmatigheden in de elektrische signalen uit de boezem. Tijdens zo’n ritmestoornis worden de normale, gecoördineerde samentrekkingen van de boezem en de kamers verstoord, en daardoor kan het hart niet meer efficiënt bloed naar het lichaam pompen.

Bij mensen die aan boezemfibrillatie lijden geeft de SA-knoop in hoog tempo elektrische impulsen af, en daardoor wordt het samentrekken van de boezem onregelmatig. Door deze onregelmatige samentrekkingen worden de hartkamers niet goed met bloed gevuld, en daardoor worden ook de samentrekkingen van de kamers onregelmatig. De hartslagsnelheid kan oplopen tot 100 tot 175 slagen per minuut, of zelfs meer.

Boezemfibrillatie kan de oorzaak zijn van flauwvallen, zwakte, vorming van bloedstolsels en andere complicaties. Boezemfibrillatie kan worden behandeld met medicijnen of met een operatie. Bij sommige patiënten kan een pacemaker worden geplaatst, om het hartritme te regelen.

Bekijk video

Beroerte algemeen

Net als alle organen in het lichaam hebben de hersenen zuurstof en voedingsstoffen nodig om goed te kunnen functioneren. Deze levensondersteunende stoffen worden via de bloedsomloop naar de hersenen gebracht,…

Net als alle organen in het lichaam hebben de hersenen zuurstof en voedingsstoffen nodig om goed te kunnen functioneren. Deze levensondersteunende stoffen worden via de bloedsomloop naar de hersenen gebracht, als bestanddelen van het bloed.

Iemand kan een beroerte krijgen als er naar een gedeelte van de hersenen te weinig bloed wordt aangevoerd, met het gevolg dat er weefsel afsterft en hersenfuncties verloren gaan. Een beroerte kan worden veroorzaakt door een gescheurd bloedvat, bijvoorbeeld bij een aneurysma, of door een embolie; dat is een stolseltje of deeltje dat in een van de hersenslagaderen blijft steken en de bloedstroom belemmert.

Afhankelijk van de plaats van de beroerte in de hersenen kan een beroerte de oorzaak zijn van spraakstoornissen, verlamming, bewusteloosheid of zelfs overlijden.

Bekijk video

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen