Adalat oros

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Adalat oros

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Adalat oros
  De werkzame stof in Adalat oros is nifedipine.

  Nifedipine behoort tot de calciumblokkers. Het verwijdt de bloedvaten, verlaagt de bloeddruk en vermindert de zuurstofbehoefte van het hart.

  Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk, angina pectoris (hartkramp), en de ziekte van Raynaud. Soms schrijven ze het soms voor bij hoogteziekte, als weeënremmer bij dreigende vroeggeboorte en bij hik.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Zelden

  • Opgezwollen enkels en onderbenen. Dit komt door te veel verwijding van de bloedvaten in de benen. Meestal verdwijnt dit na enkele weken. Raadpleeg uw arts, als u er hierna nog steeds last er van heeft.
  • Hoofdpijn, warmtegevoel en blozen. Ook dit komt door verwijding van de bloedvaten in de benen. Meestal verdwijnt dit na enkele weken. Raadpleeg uw arts als u er hierna nog steeds last er van heeft.
  • Draaierigheid en een licht gevoel in het hoofd. Neem contact op met uw arts, als u hiervan last houdt.

  Zeer Zelden

  • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt dan het best even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.
  • Hartkloppingen, en verergering van hartkramp, vooral na in één keer stoppen van nifedipine.
  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn, diarree, winderigheid en verstopping. Zeer zelden zuurbranden. Mensen met chronische klachten van zuurbranden (reflux) kunnen meer klachten krijgen. Overleg dan met uw arts.
  • Vermoeidheid.

  Zeer zelden

  • Slapeloosheid, depressiviteit, stemmingswisselingen, verwardheid en angstgevoelens.
  • Droge mond en tandvleesproblemen. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond of een overmatige groei van het tandvlees. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren.
  • Spierpijn, gewrichtspijn of spierkramp. Als u aan de spierziekte myasthenia gravis lijdt: u kunt meer last krijgen van deze aandoening. Neem contact op met uw arts als u dat merkt.
  • Trillende handen, en een tintelend of doof gevoel in de ledematen.
  • Problemen met plassen, zoals vaak en veel plassen ook gedurende de nacht.
  • Borstvorming bij mannen en impotentie. Als u last heeft van deze bijwerking, vraag dan advies aan uw arts. Mogelijk moet de dosering aangepast worden, of is een ander medicijn geschikter voor u.
  • Wazig zien, pijn in het oog. Meestal gaat dit na enige dagen tot weken over. Blijft u er last van houden? Raadpleeg dan uw arts.
  • Verstopte neus, neusbloedingen en oorsuizen. Raadpleeg uw arts, als u hier veel last van heeft.
  • Huiduitslag en jeuk. Als u de huidziekte psoriasis heeft: de klachten kunnen verergeren. Neem in dat geval contact op met uw arts.
  • Dit middel kan de huid gevoeliger maken voor UV-licht (zon, zonnebank, UV-lamp). Blootstelling aan zonlicht, zelfs voor korte perioden, kan huiduitslag, jeuk, roodheid en andere verkleuringen van de huid of ernstige verbranding door de zon geven. Begint u net met dit geneesmiddel? Blijf dan uit direct zonlicht, met name tussen 10.00 en 15.00 uur, draag beschermende kleding, waaronder hoed en zonnebril, smeer zonnebrand op met sun-block van minimaal factor 15, gebruik lippenbalsem met minstens factor 15, ga niet onder de zonnebank. Als u een ernstige reactie op de zon krijgt, staak dan meteen met het gebruik en neem contact op met uw arts. U moet dan zo snel mogelijk overstappen op een ander middel.
  • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Waarschuw dan een arts.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten, soms treedt ook koorts op. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht, tong, lippen, mond of keel. Ook kan zeer zelden een ernstige huidafwijking ontstaan, met blaren op de huid of een vuurrode huid. Waarschuw dan direct een arts. In al deze gevallen mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor nifedipine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Hoe?
  Neem de tabletten met vertraagde afgifte of de capsules heel in met een half glas water. In één keer doorslikken zonder te kauwen. De tabletten bevatten een speciaal afgiftesysteem, waarbij ze na inname constant een kleine hoeveelheid nifedipine afgeven. Als u ze kapotmaakt, werkt het speciale afgiftesysteem niet meer en krijgt u te veel nifedipine in één keer in uw lichaam.

  Van Oros-tabletten kunt u soms een deel van de tablet terugvinden in uw ontlasting. Dit kan geen kwaad. Wat u in de ontlasting terugziet is het lege omhulsel dat niet verteerd wordt. De werkzame stof is dan al afgegeven.

  Wanneer?
  U mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.

  Tabletten met vertraagde afgifte: als u het één keer per dag gebruikt: bij voorkeur 's ochtends. Als u het twee keer per dag gebruikt: 's ochtends en 's avonds.

  Capsules: als u het 4-6 keer per dag gebruikt: verdeel de doseringen zo goed mogelijk over de dag.

  Hoe lang?

  • Hoge bloeddruk. Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als dit medicijn goed bij u werkt, moet u het waarschijnlijk uw leven lang gebruiken.
  • Zwangerschapshypertensie (hoge bloeddruk die ontstaat in de tweede helft van een zwangerschap). De behandeling gaat door tot de bloeddruk weer normaal is. Dat is meestal binnen drie maanden na de bevalling.
  • Angina pectoris (hartkramp). Waarschijnlijk moet u dit medicijn langdurig gebruiken. Overleg hierover met uw arts.
  • Ziekte van Raynaud. Als het medicijn na drie maanden geen effect heeft, is het waarschijnlijk niet zinvol ermee door te gaan. Overleg hierover met uw arts.
  • Hoogteziekte. Gebruik nifedipine vanaf drie dagen voordat u de bergen in gaat, totdat uw lichaam zich heeft aangepast aan de hoogte.
  • Weeënremmer. Overleg met uw arts.
  • Hik. Gebruik nifedipine zolang u klachten heeft. Als u geen verbetering van de klachten merkt, overleg dan met uw arts
 • Vergeten

  Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  Tabletten met vertraagde afgifte

  • Als u nifedipine één keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten tablet dan over.
  • Als u nifedipine twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten tablet dan over.

  Bij capsules
  Als u nifedine vier tot zes keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten tablet dan over.

 • Verboden

  autorijden?
  De eerste dagen dat u nifedipine gebruikt, kunt u duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

  alcohol drinken?
  Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als nifedipine. U kunt daardoor last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

  alles eten?
  Wanneer u grapefruitsap drinkt of grapefruit eet tijdens het gebruik van nifedipine, heeft u extra kans op bijwerkingen. Vooral als u veel grapefruitsap drinkt of grapefruits eet.

  De kans op bijwerkingen is klein:

  • als u maximaal 1 glas grapefruitsap per keer drinkt of 2 grapefruits per keer eet;
  • als u maximaal 2 keer per week grapefruitsap drinkt of grapefruits eet;
   en
  • als u grapefruitsap drinkt of grapefruits eet met een tussenpoos van 3 dagen of langer.

  Als u veel last krijgt van bijwerkingen, moet u contact opnemen met uw arts of apotheker. Voor meer informatie kunt u hier de folder downloaden.

 • Wisselwerking

  Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Medicijnen gebruikt bij een hiv-infectie: atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir en tipranavir. De hoeveelheid nifedipine in het bloed kan door deze medicijnen stijgen. Hierdoor zijn de werking en de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • Telaprevir en boceprevir, medicijnen tegen hepatitis C. De hoeveelheid nifedipine in het bloed kan door deze medicijnen stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • Andere bloeddrukverlagers. De bloeddruk kan te laag worden als u nifedipine samen met andere bloeddrukverlagers gaat gebruiken. Uw arts houdt hier rekening mee en zal in het begin een lagere dosering voorschrijven. Al naar gelang het effect zal de arts de dosis geleidelijk verhogen.
  • Tacrolimus, een middel dat afweerreacties voorkomt. Door nifedipine kan de hoeveelheid tacrolimus in het bloed stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen van tacrolimus sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • Bepaalde medicijnen voor een vergrote prostaat, namelijk de alfa-blokkers alfuzosine, doxazosine en terazosine. Deze kunnen in het begin van de behandeling de bloeddruk verlagen en duizeligheid veroorzaken. Nifedipine versterkt deze bijwerking. Deze wisselwerking is alleen van belang de eerste dagen dat u met een alfa-blokker begint. U kunt de alfa-blokker de eerste keren het beste ’s avonds innemen, als u al op bed zit, voor het geval u duizelig wordt. Als u een alfa-blokker met vertraagde afgifte gebruikt, kunt u de volgende ochtend duizelig worden bij het opstaan. Dit is na enkele dagen over.
  • Cimetidine (maagmiddel), claritromycine en erytromycine (antibiotica), fluoxetine en fluvoxamine (antidepressiva) en fluconazol, itraconazol, ketoconazol en voriconazol (antischimmelmiddelen). Deze medicijnen kunnen de hoeveelheid nifedipine in het bloed verhogen. Hierdoor kan nifedipine meer bijwerkingen geven. Neem in dat geval contact op met uw arts.

  Twijfelt u of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn alleen na overleg met uw arts. In sommige gevallen kunt u beter overstappen op een ander medicijn.

  • Wilt u zwanger worden, of bent u korter dan 3 maanden zwanger? Overleg met uw arts of u kunt overstappen op een ander medicijn. Er zijn niet veel vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt in de eerste 3 maanden van de zwangerschap. Daarom is niet zeker of het medicijn in de eerste 3 maanden van de zwangerschap altijd veilig is.
  • Bent u langer dan 3 maanden zwanger? U kunt dit medicijn dan veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen in de laatste 6 maanden van de zwangerschap zonder problemen voor de zwangerschap of voor het kind.

  Borstvoeding
  U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Het medicijn komt in zeer kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht, maar is niet schadelijk voor het kind.

 • Stoppen

  Als u dit medicijn gebruikt voor een verhoogde bloeddruk, de ziekte van Raynaud, hoogteziekte of als weeënremmer, kunt u er op elk moment in één keer mee stoppen. Stop echter alleen na overleg met uw arts.

  Gebruikt u het tegen hartkramp, dan is er een kleine kans dat u een aanval krijgt als u in één keer stopt. Het is daarom verstandiger langzaam af te bouwen. Raadpleeg hierover uw arts.

 • Handelsinformatie

  Nifedipine is sinds 1975 internationaal op de markt. Nifedipine is op recept verkrijgbaar. Het is verkrijgbaar in tabletten met vertraagde afgifte onder de merknaam Adalat oros en als het merkloze Nifedipine retard en in capsules als het merkloze Nifedipine.

Laatst gewijzigd op: 05 september 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Adalat oros? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Gerelateerde videos

Hoge Bloeddruk (Hypertensie)

Het hart is een zich samentrekkende spier die via een netwerk van slagaderen en aderen zuurstofrijk bloed naar het lichaam pompt. Bij bloeddrukmeting wordt eerst de bloeddruk geregistreerd op het moment waarop het linkerventrikel van het hart zich samentrekt en het bloed in de slagaders wordt gestuwd.

Terwijl het bloed uit het hart stroomt, loopt de druk op de slagaderwanden op. Bloeddruk is de maatstaf van de kracht waarmee het bloed uit het hart wordt gepompt en van de hoeveelheid bloed die wordt doorgepompt. Ook wordt de flexibiliteit en conditie van de slagaderen door de bloeddruk bepaald.

Bij het meten van de bloeddruk worden twee waarden genoteerd. Eerst de systolische waarde (de bovendruk). Deze wordt gemeten tijdens het samentrekken van het linkerventrikel, als de bloeddruk het hoogst is. Ten tweede de diastolische waarde (de onderdruk). Deze meting wordt verkregen wanneer de bloeddruk op het laagste punt is, op het moment dat het hart zich ontspant, tussen twee slagen in.

Bij aflezing van de bloeddruk wordt eerst de systolische druk en daarna de diastolische druk genoemd. Een abnormaal hoge bloeddruk in de slagaderen wordt hypertensie genoemd. We spreken van hypertensie wanneer bij drie afzonderlijke metingen een systolische waarde wordt gevonden die hoger is dan 140 mm kwikdruk (mmHg) en een diastolische waarde hoger dan 90 mmHg.

Hypertensie komt voor bij veel verschillende medische aandoeningen, onder andere bij aderverkalking, congestief hartfalen, beroerte, hartaanval en nierbeschadigingen. Zonder behandeling kan hypertensie het hart en de bloedvaten ernstig beschadigen. Het goede nieuws is dat patiënten met hypertensie hun kwaal over het algemeen onder controle kunnen houden met medicijnen, een dieet en verandering van levensstijl.

Hoge Bloeddruk (Hypertensie)

Het hart is een zich samentrekkende spier die via een netwerk van slagaderen en aderen zuurstofrijk bloed naar het lichaam pompt. Bij bloeddrukmeting wordt eerst de bloeddruk geregistreerd op het…

Het hart is een zich samentrekkende spier die via een netwerk van slagaderen en aderen zuurstofrijk bloed naar het lichaam pompt. Bij bloeddrukmeting wordt eerst de bloeddruk geregistreerd op het moment waarop het linkerventrikel van het hart zich samentrekt en het bloed in de slagaders wordt gestuwd.

Terwijl het bloed uit het hart stroomt, loopt de druk op de slagaderwanden op. Bloeddruk is de maatstaf van de kracht waarmee het bloed uit het hart wordt gepompt en van de hoeveelheid bloed die wordt doorgepompt. Ook wordt de flexibiliteit en conditie van de slagaderen door de bloeddruk bepaald.

Bij het meten van de bloeddruk worden twee waarden genoteerd. Eerst de systolische waarde (de bovendruk). Deze wordt gemeten tijdens het samentrekken van het linkerventrikel, als de bloeddruk het hoogst is. Ten tweede de diastolische waarde (de onderdruk). Deze meting wordt verkregen wanneer de bloeddruk op het laagste punt is, op het moment dat het hart zich ontspant, tussen twee slagen in.

Bij aflezing van de bloeddruk wordt eerst de systolische druk en daarna de diastolische druk genoemd. Een abnormaal hoge bloeddruk in de slagaderen wordt hypertensie genoemd. We spreken van hypertensie wanneer bij drie afzonderlijke metingen een systolische waarde wordt gevonden die hoger is dan 140 mm kwikdruk (mmHg) en een diastolische waarde hoger dan 90 mmHg.

Hypertensie komt voor bij veel verschillende medische aandoeningen, onder andere bij aderverkalking, congestief hartfalen, beroerte, hartaanval en nierbeschadigingen. Zonder behandeling kan hypertensie het hart en de bloedvaten ernstig beschadigen. Het goede nieuws is dat patiënten met hypertensie hun kwaal over het algemeen onder controle kunnen houden met medicijnen, een dieet en verandering van levensstijl.

Bekijk video

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen