Brilique

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Brilique

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stof in Brilique is ticagrelor.

  Ticagrelor is een antistollingsmiddel. Het voorkomt de vorming van bloedstolsels in de bloedvaten.

  Artsen schrijven het voor bij een grote kans op een hartinfarct of bij ‘niet-stabiele angina pectoris’ bij mensen die gedotterd worden of een stent (kokertje) krijgen in een kransslagader van het hart.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Kortademigheid. Mensen met astma of COPD kunnen meer last krijgen van hun aandoening. Meestal verdwijnt de kortademigheid binnen enkele weken. Raadpleeg uw arts, als uw klachten blijven bestaan of verergeren.

  Zelden

  • Bloedingen, met name bloedneuzen. Ook onderhuidse bloedingen (blauwe plekken), bloedende aambeien, maag- of darmbloeding, vaginale bloeding, bloed in de urine en bloedend tandvlees komen voor. Zeer zelden bloeding in het oog of oor of ophoesten van bloed. Door het gebruik van ticagrelor duurt het langer voordat een bloeding stopt. Waarschuw bij bloedingen direct een arts. Sommige bloedingen zijn niet duidelijk zichtbaar of merkbaar. Bij zeer donkere ontlasting of bruine of rode verkleuring van de urine ook een arts waarschuwen. Bij bepaalde operaties is het nodig een week van tevoren met dit medicijn te stoppen. Meld daarom altijd aan uw arts dat u dit medicijn gebruikt en overleg of u van tevoren moet stoppen. Als u een maag- of darmzweer heeft: u mag dit medicijn alleen gebruiken als u ook een maagbeschermer gebruikt. Dit om te voorkomen dat u een maag- of darmbloeding krijgt. Als u een chronische darmziekte heeft, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa: u heeft meer kans op een darmbloeding door dit medicijn. Waarschuw uw arts als uw klachten verergeren. Als u een bloedstollingsziekte heeft, zoals hemofilie, mag u dit medicijn niet gebruiken. Overleg hierover met uw arts.

  Zeer zelden

  • Maagdarmklachten, zoals buikpijn, misselijkheid, braken, zure oprispingen en zweertje in de maag, diarree, verstopping. Meestal helpt het als u het medicijn met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.
  • Huiduitslag en jeuk.
  • Duizeligheid, hoofdpijn en een draaierig gevoel.
  • Kans op hersenbloeding (beroerte). Heeft u al eerder een hersenbloeding gehad? U heeft dan meer kans om opnieuw een hersenbloeding te krijgen. Bespreek met uw arts of dit medicijn voor u geschikt is. Mensen met hoge bloeddruk hebben ook meer kans op een hersenbloeding. Als u dit medicijn gebruikt zal de arts uw bloeddruk regelmatig controleren en zo nodig medicijnen voorschrijven om de bloeddruk te verlagen. Heeft u plotseling last van een verdoofd gevoel of zwakte, vooral als u dat aan één kant van het lichaam heeft, plotselinge verwardheid, moeite met lopen of coördinatie, plotselinge ernstige hoofdpijn of duizeligheid? Waarschuw dan direct een arts.
  • Jichtaanval. Mensen die vaker last van jicht hebben, moeten hier extra alert op zijn. Neem contact op met uw arts als uw jicht toeneemt.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten of jeuk. Dit kan zich ook uiten in ‘angio-oedeem’: een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat, moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan.U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor ticagrelor. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?
  Meestal begint u met ticagrelor binnen enkele uren nadat de aard van de klachten is onderzocht.

  U gebruikt dit medicijn 2 keer per dag. Kies hiervoor vaste tijdstippen, dan vergeet u minder snel een dosis. Bijvoorbeeld ’s ochtends bij het ontbijt en ’s avonds bij de avondmaaltijd.

  Hoelang?
  Nadat u gedotterd bent of de stent heeft gekregen moet u dit medicijn minimaal 12 maanden gebruiken.

 • Vergeten

  Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  U gebruikt dit medicijn twee keer per dag. Duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

 • Verboden

  autorijden, alles eten en alcohol drinken?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Rifampicine, een middel tegen onder andere tuberculose. Rifampicine zorgt ervoor dat de hoeveelheid ticagrelor in het bloed daalt. Hierdoor kan de werking van ticagrelor verminderen. Overleg hierover met uw arts.
  • Simvastatine, een cholesterolverlager. Door de combinatie met ticagrelor heeft u meer kans op bijwerkingen van de simvastatine. Vooral belangrijk hierbij is een spierziekte. Deze is te herkennen aan snel opkomende hevige en onverklaarbare spierpijn, spierzwakte, minder plassen en bruine urine. Stop dan meteen met de simvastatine en raadpleeg uw arts.

  Er zijn medicijnen waardoor de hoeveelheid ticagrelor in het bloed kan stijgen. Hierdoor is niet alleen de werking sterker, maar zijn ook de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u een van deze combinaties voorgeschreven heeft gekregen.

  • De antibiotica claritromycine en erytromycine. Dit geldt niet voor de middelen voor op de huid.
  • De middelen tegen schimmelinfecties itraconazol, ketoconazol en voriconazol. Dit geldt niet voor de middelen voor op de huid.

  Twijfelt u eraan of en van bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico’s van dit medicijn zijn voor zwangere vrouwen en hun kind. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan bekend is dat het wel veilig is tijdens de zwangerschap.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of het in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Stoppen

  Als u gaat stoppen, hoeft u niet af te bouwen. Stop echter alleen, na overleg met uw arts. Het remmende effect op de bloedstolling houdt na de laatste dosis nog ongeveer 7-10 dagen aan.

 • Handelsinformatie

  Ticagrelor is sinds 2011 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de naam Brilique.

Laatst gewijzigd op: 06 augustus 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Brilique? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Gerelateerde videos

Antistollingsmiddelen

Antistollingsmiddelen

Bekijk video

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen