Bumetanide

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Bumetanide

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stof in Bumetanide is bumetanide.

  Bumetanide behoort tot de lisdiuretica (lis-plasmiddelen). Het voert overtollig vocht snel af en verlaagt de bloeddruk.

  Artsen schrijven het voor bij hartfalen, oedeem en nierziekten.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Als u een vergrote prostaat heeft, kunt u meer klachten krijgen. Doordat dit medicijn voor een snelle ontwatering zorgt, kan de blaas in één keer erg vol worden. Als u moeilijk kunt plassen, raakt u dit vocht niet snel kwijt. Neem contact op met uw arts, als uw prostaatklachten verergeren.

  Zelden

  • Bij kortdurend gebruik of de eerste dagen van de behandeling hoofdpijn door de snelle vochtafdrijving. Dit gaat over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de kleinere hoeveelheid vocht in de bloedvaten. Heeft u veel last van deze klachten? Overleg dan met uw arts. Mogelijk kan de dosering lager.
  • Tekort aan kalium, een bepaalde stof in het bloed. U merkt dit het eerst aan spierzwakte, spierkramp of spierpijn meestal het eerst in de bovenbenen en armen, ernstige vermoeidheid, hartkloppingen, heftige buikklachten. Als u last heeft van deze klachten, ga dan naar uw arts. Dit kaliumtekort kan ook pas ontstaan als u dit medicijn al meerdere weken tot maanden gebruikt. Uw arts controleert uw kalium meestal na enkele weken. Mocht u een tekort aan kalium in het bloed krijgen, dan kan uw arts u een ander medicijn erbij voorschrijven dat het kaliumtekort opheft. Mensen met hartfalen, levercirrose, nierziekten, bij diarree of braken of mensen die veel laxeermiddelen gebruiken, hebben hier meer kans op. Uw arts zal daarom regelmatig de hoeveelheid kalium in uw bloed controleren. Als u diarree heeft of veel moet braken, neem dan contact op met uw arts.

  Zeer zelden

  • Bij kortdurend gebruik of de eerste dagen van de behandeling duizeligheid, vooral bij het opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het best dan even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.
  • Tekort aan natrium, een bepaalde stof in het bloed. U merkt dit het eerst aan plotselinge hevige vermoeidheid, sufheid en een verminderde eetlust. Als u last heeft van deze klachten, ga dan naar uw arts. Meestal ontstaat dit natriumtekort tijdens de eerste weken van het gebruik. Vrouwen en oudere mensen hebben hier meer kans op. Ook bij diarree of braken is de kans op een tekort aan natrium groter. Uw arts zal daarom vaak in het begin de hoeveelheid natrium in uw bloed controleren. Als u diarree heeft of veel moet braken, neem dan contact op met uw arts.
  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, winderigheid, verstopping of diarree. Meestal helpt het als u het medicijn met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk en galbulten. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor bumetanide. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt
  • Als u aanleg voor jicht heeft, kunt u eerder last krijgen van een jichtaanval. Dit komt omdat deze plastabletten het urinezuurgehalte in het bloed laten stijgen. Hierdoor ontstaan urinezuurkristallen in gewrichten, wat jicht tot gevolg heeft.
  • Als u diabetes mellitus heeft: uw bloedglucose kan door dit medicijn te hoog worden. Controleer daarom vaker uw bloedglucose.
  • Ontsteking van de lever en bloedafwijkingen. Waarschuw uw arts bij een of meer van de volgende verschijnselen: plotselinge hevige pijn in bovenbuik, gele verkleuring van de huid of het oogwit (geelzucht), onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel.
  • Als u het syndroom van Sjögren heeft, een aandoening waarbij de slijmvliezen van onder andere ogen en mond droger zijn dan normaal: u kunt meer klachten krijgen. Dit middel vermindert de aanmaak van traanvocht en speeksel. Neem contact op met uw arts als u meer last heeft van oogirritatie of een droge mond. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.
  • Verminderde aanmaak van rode en witte bloedcellen en van bloedplaatjes. Hierdoor ontstaan bloedarmoede (te merken aan extreme vermoeidheid), een verminderde afweer tegen infecties en een verhoogde kans op bloedingen, zoals bloedneuzen.
  • Gezicht- en gehoorstoornissen, zoals minder kunnen zien. Neem bij deze verschijnselen onmiddellijk contact op met een arts
  • Dit middel kan de huid gevoeliger maken voor UV-licht (zon, zonnebank, UV-lamp). Blootstelling aan zonlicht, zelfs voor korte perioden, kan huiduitslag, jeuk, roodheid en andere verkleuring van de huid of ernstige verbranding door de zon geven. Begint u net met dit geneesmiddel? Blijf dan uit direct zonlicht, met name tussen 10.00 en 15.00 uur, draag beschermende kleding, waaronder hoed en zonnebril, smeer een zonnebrandmiddel op een met sun-block van minimaal factor 15, gebruik lippenbalsem met minstens factor 15, ga niet onder de zonnebank. Als u een ernstige reactie op de zon krijgt, staak dan meteen het gebruik en neem contact op met uw arts. U moet dan zo snel mogelijk overstappen op een ander middel.
  • Verwardheid en bewustzijnsverlies (coma). Neem bij deze verschijnselen contact op met een arts.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?
  U kunt het medicijn het best ’s ochtends bij het ontbijt innemen. U heeft dan het minst last van het feit dat u meer en vaker moet plassen.

  Als u het medicijn twee, drie of vier keer per dag moet innemen: verdeel het gebruik zo goed mogelijk over de dag. Bijvoorbeeld, als u bumetanide drie keer per dag moet innemen: om acht uur, één uur en zes uur. Liever niet later dan zes uur ’s middags innemen, anders heeft u kans dat u 's nachts extra moet plassen.

  Hoe lang?

  • Hartfalen. Een behandeling voor hartfalen is meestal langdurig.
  • Vocht vasthouden (oedeem). Hoe lang u dit medicijn moet gebruiken, hangt af van de oorzaak van het oedeem. Als u een verminderde nierwerking of levercirrose heeft, moet u het waarschijnlijk langdurig gebruiken.
 • Vergeten

  Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  • Als u bumetanide één keer per dag gebruikt: ontdekt u het dezelfde dag, dan kunt u de dosis nog inhalen tot zes uur 's middags. Is het later dan zes uur? Sla de dosis dan over. Bij een latere inname dan zes uur 's middags loopt u kans om 's nachts uit bed te moeten om te plassen.
  • Als u bumetanide twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan drie uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Neem de tablet echter liever niet later dan zes uur 's middags in. U loopt anders kans om 's nachts uit bed te moeten om te plassen. Duurt het nog minder dan drie uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u bumetanide drie keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan drie uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Neem de tablet echter liever niet later dan zes uur 's middags in. U loopt anders kans om 's nachts uit bed te moeten om te plassen. Duurt het nog minder dan drie uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u bumetanide vier keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan drie uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan drie uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Verboden

  autorijden?
  De eerste dagen dat u bumetanide gebruikt, kunt u wat duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Rijd geen auto als u duizelig bent. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

  alcohol drinken?
  Alcohol kan de duizeligheid in het begin van de behandeling versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. Als u dit medicijn gebruikt voor oedeem of hartfalen: overmatig alcoholgebruik kan klachten als benauwdheid en vocht vasthouden verergeren. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

  alles eten?
  U mag alles eten. Om kaliumtekort te voorkomen, kunt u erop letten voldoende kaliumrijk voedsel te gebruiken. Kalium zit onder andere in citrusfruit.

 • Wisselwerking

  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Hart- en vaatmiddelen van de groep ACE-remmers en de groep Angiotensine II blokkers. Bumetanide versterkt de werking van deze medicijnen. Dit geldt alleen als u al bumetanide gebruikt en u daar nu een ACE-remmer of angiotensine-II-blokker bij krijgt. Vooral in het begin van de behandeling kunt u last krijgen van ernstige duizeligheid. U kunt hier iets tegen doen door het medicijn in te nemen voor het naar bed gaan. Als u ligt voelt u de duizeligheid minder. Soms raadt de arts aan om de plastabletten twee of drie dagen te laten staan voordat u met een ACE-remmer begint. U heeft dan minder last van duizeligheid. Na twee of drie dagen gebruik van de ACE-remmer kunt u dan zonder problemen de plastablet weer gebruiken, als dat nodig is. Ook kan uw arts u aanraden de eerste dagen met een lage dosis ACE-remmer te beginnen en die na een paar dagen te verhogen.
  • Pijnstillers van het NSAID-type, zoals ibuprofen, naproxen of diclofenac. Deze pijnstillers kunnen het effect van bumetanide verminderen. Gebruik deze pijnstillers daarom alleen als uw arts u dit heeft geadviseerd of het heeft voorgeschreven. Merkt u bij gebruik van deze pijnstillers samen met bumetanide dat uw enkels of voeten dikker worden, of bent u weer sneller kortademig? Neem dan contact op met uw arts.
  • Lithium, een medicijn tegen manische depressiviteit. Plastabletten kunnen de bijwerkingen van lithium versterken, zoals maagdarmklachten, trillen, spierzwakte, spiertrekkingen, duizeligheid, slaperigheid, sufheid, verwardheid, verminderde concentratie, moeite met lopen en spreken en epileptische aanvallen. Waarschuw meteen uw arts als u last krijgt van één van deze bijwerkingen. Uw arts moet het lithiumgehalte in het bloed regelmatig laten meten en de dosering eventueel aanpassen.
  • Ketanserine (medicijn tegen hoge bloeddruk) en acetazolamide (medicijn bij glaucoom en oedeem). Deze medicijnen geven samen met bumetanide een grotere kans op kaliumtekort. Uw arts kan uit voorzorg een medicijn voorschrijven dat het kaliumverlies tegengaat (amiloride of triamtereen) of dat het kaliumtekort aanvult (kaliumchloride).
  • Andere bloeddrukverlagende medicijnen. De bloeddruk kan te laag worden als u bumetanide samen met andere bloeddrukverlagers erbij gaat gebruiken. Uw arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt.
  • Medicijnen tegen epilepsie: carbamazepine en oxcarbazepine. Als u een van deze medicijnen samen met bumetanide gebruikt, heeft u de eerste weken een verhoogde kans op een tekort aan natrium in het bloed. U merkt dat soms aan plotselinge hevige vermoeidheid, sufheid, slecht aanspreekbaar zijn, verminderde eetlust, braken en diarree. Waarschuw dan meteen uw arts.
  • Cisplatine, een medicijn tegen kanker. De combinatie met bumetanide kan schadelijk zijn voor de nieren. Overleg hierover met uw arts.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Er kan bij de baby een verstoorde vocht- en zoutbalans ontstaan. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of dit binnenkort wil worden. U zult (tijdelijk) moeten overstappen op een ander, veilig, medicijn.

  Als dit medicijn toch dringend noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij zeer ernstig oedeem, zal uw arts de groei van het kind en het kaliumgehalte en het bloed regelmatig controleren.

  Borstvoeding
  Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft. Het is onbekend of dit medicijn in de moedermelk terecht komt en veilig is voor de baby. Bovendien vermindert dit medicijn de hoeveelheid moedermelk. Dit is vooral een probleem als de borstvoeding nog op gang moet komen, meestal de eerste vier tot zes weken.

  Indien u dit medicijn toch moet gebruiken, bijvoorbeeld vanwege zeer ernstig oedeem, overleg dan hierover met uw arts.

 • Stoppen

  U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen. Het oedeem en de benauwdheid kunnen dan wel terugkeren en de bloeddruk kan hoger worden. Stop dus alleen in overleg met uw arts.

 • Handelsinformatie

  Bumetanide is sinds 1972 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Burinex en als het merkloze Bumetanide. Het is te verkrijgen in tabletten en injecties.

Laatst gewijzigd op: 06 februari 2012

Herhaalrecept

Gebruikt u Bumetanide? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen