Bydureon

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Bydureon

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stof in Bydureon is exenatide.

  Exenatide is een verlager van het bloedglucose. Het behoort tot de incretine-achtige stoffen. Deze zorgen ervoor dat de hoeveelheid insuline na een maaltijd beter op peil is en dat het lichaam minder glucose vrijzet.

  Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus (suikerziekte).

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Regelmatig

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, verstopping en diarree. Deze bijwerking verdwijnt meestal al u gewend raakt aan het medicijn. Raadpleeg uw arts als u hier last van blijft houden.
  • Jeuk op de injectieplaats.

  Zelden

  • Verminderde eetlust, gewichtsverlies, buikpijn, verstoorde spijsvertering, zuurbranden, winderigheid en een opgezwollen buik.
  • Een te laag bloedglucose (hypo). Dit ontstaat vaker bij combinatie met andere glucoseverlagende middelen of insuline.
  • Duizeligheid, hoofdpijn, zweten, nervositeit en een verzwakt gevoel.
  • Roodheid en uitslag op de injectieplaats.
  • Wazig zien in het begin van de behandeling. Ook kan uw gezichtvermogen de eerste maanden veranderen. Dit komt doordat uw ogen aan de veranderingen in het bloedglucose moeten wennen. Wacht dus liefst nog een aantal weken met het aanmeten van een (nieuwe) leesbril.

  Zeer zelden

  • Veranderde smaak.
  • Verminderde nierwerking.
  • Overgevoeligheid. Dit uit zich in huiduitslag, jeuk en galbulten, en zeer zelden zwelling van gezicht, lippen, tong en keel, waardoor benauwdheid kan ontstaan. Stop dan met het gebruik en bel meteen een arts. In de toekomst mag u dit soort middelen niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor exenatide. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn of andere soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Hoe?
  Dit medicijn moet u vlak onder de huid injecteren, in uw bovenbeen, buik of bovenarm. Meestal heeft u geleerd om uzelf te injecteren of doet een bekende of familielid dat.

  Wanneer?

  • U gebruikt dit medicijn 2 keer per dag (voor het ontbijt en voor het avondeten). Zorg voor minimaal 6 uur tussen elke injectie. Eet altijd binnen een uur na de injectie. Doet u dat niet, dan kunt u flauwvallen door een te laag bloedglucose.
  • U gebruikt dit medicijn 1 keer per week. Doe dat op een vaste dag en vast tijdstip, dan vergeet u minder snel een dosis.

  Hoe lang?
  Als dit medicijn uw bloedglucose voldoende naar beneden brengt, moet u het waarschijnlijk uw leven lang gebruiken.

 • Vergeten

  Het is belangrijk dit middel consequent te gebruiken. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  • U gebruikt dit medicijn twee keer per dag en heeft u al gegeten? Sla de injectie dan over. Zorg dat er minstens zes uur is tussen twee injecties. Neem nooit een dubbele dosis.
  • U gebruikt dit medicijn één keer per week. Dien de vergeten injectie dan alsnog toe. Dien de volgende dosis toe op de gebruikelijke dag van uw schema. Zorg dat er minstens 24 uur is tussen twee injecties. Neem nooit een dubbele dosis.
 • Verboden

  autorijden?
  Diabetes kan invloed hebben op uw rijvaardigheid. Bijvoorbeeld door schade aan uw ogen. Een arts bepaalt daarom of iemand met diabetes mag autorijden. Hiervoor gelden bepaalde keuringseisen. Meer informatie hierover vindt u in de brochure ‘Diabetes mellitus en het rijbewijs’ op www.cbr.nl.

  Als u exenatide gebruikt heeft u kans op een ‘hypo’. Vooral bij combinatie met sommige andere glucoseverlagende medicijnen en insuline. Een ‘hypo’ tijdens het autorijden kan ernstige gevolgen hebben. Het kan ontstaan als u meer glucose verbruikt (bijvoorbeeld door sporten, wandelen of fietsen) dan binnenkrijgt (in de vorm van eten en drinken). Tijdens een ‘hypo’ wordt u hongerig en krijgt u last van een wisselend humeur, verwardheid, hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, bleek gezicht, wazig zien, beven, zweten en hartkloppingen. Als u niets tegen een ‘hypo’ doet, kunt u in coma raken.

  Tips voor als u wilt autorijden
  Zorg dat u altijd wat druivensuiker of suikerklontjes bij u heeft. Voelt u tijdens het autorijden een ‘hypo’ aankomen? Zoek een veilige plek en breng de auto daar tot stilstand. Eet wat druivensuiker of suikerklontjes. Controleer daarna uw bloedsuikergehalte en rijd pas verder als deze hoger is dan 6 mmol/liter. Heeft u geen bloedsuikermeter? Rijd dan pas verder als u zich weer goed voelt.

 • Rijd alleen auto als u zich goed voelt.
 • Zorg dat u druivensuiker of suikerklontjes in de auto bij de hand heeft.
 • Rijd niet als u alcohol heeft gebruikt.

  alcohol drinken?
  Alcohol kan een 'hypo' veroorzaken en uw lichaam herstelt hier trager van. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u er veel last van krijgt. Als algemene richtlijn geldt niet meer dan twee glazen alcoholhoudende drank per dag. Drink de alcohol wel op een gevulde maag, anders is het effect op het bloedglucose te sterk.

  alles eten?
  Houd bij wat en hoeveel u eet. Bij diabetes is een goed gewicht erg belangrijk. Als u overgewicht heeft is het daarom aan te raden om af te vallen. Raadpleeg eventueel een diëtist.

  Verder is het belangrijk dat u de koolhydraten in uw eten zo veel mogelijk over de dag verspreidt. Koolhydraten zitten vooral in voedingsmiddelen als brood, rijst, aardappelen, fris, koek, snoep en chips.

 • Wisselwerking

  Er zijn van dit medicijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Als u zwanger bent of binnenkort wilt worden, zult u meestal (tijdelijk) over moeten stappen op een insuline. Overleg hierover met uw arts.

  U moet tijdens uw zwangerschap onder strikte controle blijven. Grote schommelingen in uw bloedglucose kunnen schadelijk zijn voor u en voor de groei en ontwikkeling van uw kind. Neem daarom contact op met uw arts zodra u zwanger bent, of dit binnenkort wilt worden.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of het in de moedermelk terechtkomt. Als het in de moedermelk komt, kan het schadelijk zijn voor de baby. Meestal zult u moeten overstappen op een insuline of een ander medicijn waarvan bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.
 • Stoppen

  Als u stopt met dit medicijn, zal uw bloedglucose waarschijnlijk weer stijgen. Stop daarom alleen als uw arts dat adviseert, bijvoorbeeld omdat u overstapt op een andere glucoseverlaget.

  Bij ernstige ziekte en als u geopereerd moet worden, kan uw bloedglucose te sterk stijgen of te veel variëren. Dit medicijn voldoet dan niet. U moet dan tijdelijk overstappen op insuline. Overleg met uw arts wat u in dit specifieke geval moet doen.

 • Handelsinformatie

  Exenatide is sinds 2006 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in injecties onder de merknaam Byetta en Bydureon.

 • Laatst gewijzigd op: 09 januari 2014

  Herhaalrecept

  Gebruikt u Bydureon? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

  Meld bijwerkingen

  Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

  Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

  Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

  Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

  Meld bijwerkingen