Cordarone

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Cordarone

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Cordarone
  De werkzame stof in Cordarone is amiodaron.

  Amiodaron maakt de hartslag regelmatig.

  Artsen schrijven het voor bij bepaalde hartritmestoornissen.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken en smaakverandering. Door innemen met wat voedsel heeft u hier minder last van.
  • Schildklierafwijkingen. De schildklier kan te langzaam of juist te snel gaan werken. Bij een te langzaam werkende schildklier heeft u last van kou, gewichtstoename, moeheid, obstipatie, haaruitval en stijve spieren en gewrichten. Bij een traag werkende schildklier moet u soms tabletten met schildklierhormoon erbij slikken. Bij een te snel werkende schildklier heeft u last van hartkloppingen, afvallen, zweten, een gejaagd gevoel, trillen, spierzwakte, diarree en geïrriteerdheid. Soms moeten tabletten met schildklierhormoon erbij geslikt worden. De schildklierafwijking verdwijnt weer binnen enkele weken tot maanden na stoppen van amiodaron.
   Mensen die al schildklierproblemen hebben mogen dit medicijn meestal niet gebruiken. Waarschuw uw arts als u last heeft van de hierboven beschreven verschijnselen.
  • Gevoeligheid van de huid, vooral voor UV-licht (zon, zonnebank, UV-lamp). Blootstelling aan zonlicht, zelfs voor korte perioden, kan huiduitslag, jeuk en roodheid geven. Dit kan drie dagen tot soms zelfs een week aanhouden. Een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor beschermt hier slechts gedeeltelijk tegen. Blijf daarom uit direct zonlicht, met name tussen 10.00 en 15.00 uur en draag beschermende kleding, waaronder hoed en zonnebril.
  • Oogafwijkingen, zoals het zien van lichte kringen (halo's) rond lampen en lichtschuwheid.

  Zelden

  • Blauwgrijze verkleuring van de huid, vooral op plaatsen die regelmatige aan zonlicht zijn blootgesteld. Na stoppen van het gebruik kan de verkleuring nog maanden tot jaren aanwezig blijven, in zeer zeldzame gevallen zelfs blijvend.
  • Longontsteking of ernstige bronchitis, soms met blijvende beschadigingen in het longweefsel. Bij ouderen met minder goed werkende longen is de kans groter. Bij kortademigheid, ernstig hoesten of andere ademhalingsproblemen moet u uw arts waarschuwen.
  • Leverbeschadiging. In het begin van de behandeling kan plotseling een verminderde leverwerking ontstaan. Ook na langdurig gebruik kan een leverbeschadiging ontstaan. U kunt het merken, maar dat hoeft niet altijd, aan geelzucht, een gele verkleuring van de huid, het tandvlees en het oogwit. Waarschuw dan onmiddellijk een arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander middel nodig.
  • Verergering van de hartritmestoornis. Dit kan vooral ontstaan bij mensen die last van hartfalen hebben.
  • Beven en slaapproblemen zoals nachtmerries.
  • Pijn, zwelling, roodheid, verharding, huidverkleuring of ontsteking op plaats van injectie. Neem in dat geval contact op met uw arts.

  Zeer zelden

  • Haaruitval
  • Doof of tintelend gevoel in de armen of benen, spierpijn, onwillekeurige bewegingen van armen, benen en romp. Mensen die de ziekte van Parkinson hebben kunnen meer last krijgen van hun aandoening. Overleg met uw arts als u tijdens gebruik moeite met bewegen krijgt.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U kunt dit merken aan huiduitslag, benauwdheid, duizeligheid, zwellingen in het gezicht, lippen, tong, mond en keel. Ook kan er eeen ernstige huidaandoening met blaarvorming op de huid ontstaan. Verder kunnen er nierproblemen of bloedafwijkingen optreden. Als u merkt dat u sneller blauwe plekken krijgt of dat u minder plast of uw urine erg donker wordt, kan dat wijzen op een bloedafwijking of nierprobleem. Als u één van deze uitingen merkt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan het apotheker door dat u overgevoelig bent voor amiodaron. De apotheek kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.
  • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval of het Brugadasyndroom. Gebruik dit middel NIET als u een van deze hartritmestoornissen heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u een ander medicijn gebruiken. Indien u het medicijn toch moet gebruiken, zal de arts u extra controleren.
  • Toename van de hoeveelheid cholesterol en vetten in het bloed. Een bepaald soort vetten, triglyceriden, kan zich ophopen in de bloedvaten. Als u al een te hoog cholesterol en/of vetgehalte in uw bloed heeft, zal uw arts u daar extra op controleren.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?
  De tabletten innemen tijdens of vlak na het eten. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.

  Hoe lang?
  Bij bepaalde stoornissen in het hartritme moet amiodaron levenslang worden gebruikt. Overleg hierover met uw arts.

 • Vergeten

  Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn.

  • Als u dit medicijn één keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit medicijn twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit medicijn drie keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Verboden

  autorijden?
  Soms kunnen problemen met het gezichtsvermogen voorkomen bij dit medicijn. Bijvoorbeeld door het zien van halo's rond lampen van auto's of straatverlichting. Als u hier last van heeft, rijd dan niet in het donker.

  alcohol drinken?
  Te veel alcohol is niet goed voor de lever. Amiodaron kan in zeldzame gevallen leverafwijkingen geven. Gebruik daarom niet te veel alcohol. Eén of twee glazen per dag is in het algemeen geen probleem.

  alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Bij combinatie van amiodaron met een van de volgende medicijnen heeft u een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Gebruik de volgende medicijnen NIET samen met amiodaron: arseentrioxide, azitromycine, chloorpromazine, chloroquine, citalopram, claritromycine, disopyramide, domperidon, droperidol, erytromycine, escitalopram, flecaïnide, haloperidol, ibutilide, kinidine, methadon, moxifloxacine, pentamidine, pimozide, sevofluraan, sotalol en vandetanib. Overleg met uw arts. Mogelijk kan hij een ander medicijn voorschrijven.
  • Middelen gebruikt bij hiv-infectie: indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, lopinavir, atazanavir, tipranavir, darunavir en fosamprenavir. De hoeveelheid amiodaron in het bloed kan door deze medicijnen stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • Andere medicijnen gebruikt bij hiv-infectie: efavirenz, etravirine en nevirapine. De werking van amiodaron kan door deze medicijnen minder worden. Overleg hierover met uw arts.
  • Telaprevir en boceprevir, medicijnen tegen hepatitis C. De hoeveelheid amiodaron in het bloed kan door deze medicijnen stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.

  De volgende medicijnen kunnen door amiodaron sterker werken en daardoor meer bijwerkingen geven.

  • Acenocoumarol en fenprocoumon (antistollingsmedicijnen). Meld het de trombosedienst bij start, dosiswijziging of stoppen van amiodaron.
  • Dabigatran (antistollingsmedicijn). Hierdoor heeft u meer kans op bloedingen. Overleg hierover met uw arts. Mogelijk verlaagt uw arts de dosering van dabigatran. Of mogelijk krijgt u een ander medicijn.
  • Simvastatine en atorvastatine (cholesterolverlagers). Waarschuw uw arts bij snel opkomende spierpijn.
  • Fenytoïne (medicijn tegen epilepsie en pijn).
  • Digoxine (medicijn tegen hartfalen en hartritmestoornissen).
  • Ibopamine (medicijn tegen hartfalen).
  • Tacrolimus en ciclosporine (medicijnen die de afweer onderdrukken). U heeft hierdoor meer kans op nierbeschadiging. Bovendien kan de combinatie met tacrolimus hartritmestoornissen veroorzaken.

  In bovengenoemde gevallen zal de arts, als het beslist nodig is om de combinatie te gebruiken, extra controleren en zo nodig de dosering aanpassen.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent, behalve als u het gebruikt om een te snelle hartslag van de ongeboren baby te behandelen. Dit kan alleen onder uitvoerige controle door de specalist.

  Gebruik dit medicijn ook NIET als u binnenkort zwanger wilt worden. Hou er rekening mee dat dit medicijn ook na stoppen nog maanden in het lichaam achterblijft. Overleg hierover met uw arts. Dit medicijn kan namelijk schildklierafwijkingen en een vertraagde hartslag bij de baby veroorzaken.
  Als u dit medicijn gebruikt en u denkt erover zwanger te worden, overleg dan met uw arts.

  Borstvoeding

  Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Er komt zoveel amiodaron in de moedermelk terecht, dat de baby schildklierafwijkingen kan krijgen. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker.

 • Stoppen

  U kunt in een keer stoppen met dit medicijn. Uw oorspronkelijke klachten kunnen dan wel weer terugkeren en uw hartritmestoornissen kunnen weer verergeren. Overleg dus altijd eerst met uw arts, als u wilt stoppen of de dosering wilt veranderen.

 • Handelsinformatie

  Amiodaron is sinds 1962 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Cordarone en als het merkloze Amiodaron in tabletten en als injectie.

Laatst gewijzigd op: 24 september 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Cordarone? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen