Disopyramide

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Disopyramide

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Disopyramide
  De werkzame stof in Disopyramide is disopyramide.

  Disopyramide normaliseert de hartslag en vertraagt de hartfrequentie.

  Artsen schrijven het voor bij bepaalde hartritmestoornissen.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

  De belangrijkst bijwerkingen zijn de volgende.

  Zeer zelden

  • Droge mond. Als u in het begin van de behandeling veel last heeft van een droge mond kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes.
  • Maagdarmklachten, zoals verstopping, braken, verminderde eetlust, diarree, misselijkheid en pijn in de buik. Door innemen met wat voedsel heeft u hier minder last van. Zeer zelden ontstaat er geelzucht. Dit merkt u aan een gele verkleuring van de huid of de ogen. Raadpleeg dan uw arts.
  • Wazig zien of dubbel zien.
  • Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Neem contact op met uw arts als u dit merkt. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.
  • Duizeligheid, hoofdpijn, spierpijn en spierzwakte. Dit gaat meestal vanzelf over als u het middel langer gebruikt.
  • Een tekort aan witte bloedcellen. Hierdoor bent u bevattelijker voor infecties door virussen, bacteriën en schimmels.
  • Psychische klachten, zoals stoornissen in de geestelijke en emotionele gesteldheid en stoornissen in het denkproces. Ook kunnen psychotische klachten voorkomen, waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is. Neem contact op met uw arts wanneer psychische klachten ontstaan of verergeren.
  • Impotentie.
  • Stuipen. Raadpleeg uw arts.
  • Hartfalen. Dit kan vooral ontstaan bij mensen die eerder last van hartfalen gehad hebben.
  • Vertraagde hartslag.
  • Verergering van de ritmestoornis. Dit komt vooral voor bij mensen eerder aanhoudend hartkloppingen gehad hebben, mensen met hartfalen of met een recent doorgemaakt hartinfarct.
  • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is van groot belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren of verworven verlengde QT-interval. Gebruik dit middel NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.
  • Mensen met het Brugada-syndroom, een erfelijke hartaandoening, hebben mogelijk een grotere kans op hartritmestoornissen. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel. Als u dit middel toch moet gebruiken, zal uw arts u extra onder controleren.
  • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag, roodheid van de huid en galbulten. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid, een bleke of klamme huid en bewustzijnsverlies. In zeldzame gevallen kan 'angio-oedeem' ontstaan. Dit is te merken aan een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Waarschuw onmiddellijk een arts of ga naar de Eerste-Hulpdienst. U mag dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
  • Een te sterke daling van uw bloedglucose. Met name bij oudere mensen met diabetes. En bij ondervoede mensen met diabetes en een verminderde nierwerking. U krijgt dan last van een 'hypo'. De verschijnselen hiervan zijn honger, een wisselend humeur, verwardheid, hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, bleek gezicht, wazig zien, beven en zweten. U kunt deze verschijnselen opheffen door iets te eten of te drinken, bijvoorbeeld suikerklontjes, druivensuikertabletten, extra zoete limonade of een sportdrankje. Kunstmatige zoetstoffen hebben overigens geen effect, dus neem bij een 'hypo' geen 'light' drankje.
  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.
 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoe?
  De tabletten met vertraagde afgifte moet u heel doorslikken met een half glas water. De tabletten niet kauwen of fijnmaken, omdat dan onbedoeld al het werkzame bestanddeel tegelijk vrijkomt. De tabletten zijn zo gemaakt, dat ze langzaam oplossen, waardoor ze minder bijwerkingen geven en langer werken.

  Wanneer?
  Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis, bijvoorbeeld bij het eten.

  Hoe lang?
  Bij bepaalde stoornissen in het hartritme moet disopyramide langdurig worden gebruikt. Overleg hierover met uw arts.

 • Vergeten

  Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  • Als u dit middel twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit middel drie of vier keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Verboden

  autorijden?
  Duizeligheid en wazig zien komen soms voor bij dit middel. Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van heeft.

  alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Bij combinatie van disopyramide met een van de volgende medicijnen heeft u een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Gebruik de volgende medicijnen NIET samen met disopyramide: amiodaron, arseentrioxide, azitromycine, chloorpromazine, chloroquine, citalopram, claritromycine, domperidon, droperidol, erytromycine, escitalopram, flecaïnide, haloperidol, ibutilide, kinidine, methadon, moxifloxacine, pentamidine, pimozide, sevofluraan, sotalol en vandetanib. Overleg met uw arts. Mogelijk kan hij een ander medicijn voorschrijven.
  • De middelen om in te nemen tegen schimmelinfecties: itraconazol, ketoconazol en voriconazol en het antibioticum azitromycine. De hoeveelheid disopyramide in het bloed kan door deze middelen stijgen, waardoor de kans op hartritmestoornissen toeneemt. Gebruik deze middelen NIET samen met disopyramide. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.
  • De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon kunnen sterker werken door disopyramide. Vertel de trombosedienst dat u disopyramide gebruikt of heeft gebruikt.
  • Ritonavir (middel bij hiv-infectie). De hoeveelheid disopyramide in het bloed kan door dit middel stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • Efavirenz, etravirine en nevirapine (middelen bij hiv-infectie). De werking van disopyramide kan hierdoor verminderen. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen. Mogelijk past de arts de dosis disopyramide aan.
  • Middelen tegen epilepsie, namelijk carbamazepine, oxcarbazepine, fenytoïne, primidon en fenobarbital en middelen tegen tuberculose, namelijk rifampicine en rifabutine. De werking van disopyramide kan hierdoor verminderen. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of wilt worden. Over het gebruik tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Bij gebruik aan het eind van de zwangerschap kan dit middel samentrekkingen van de baarmoeder veroorzaken. Als u dit middel gebruikt en u denkt erover zwanger te worden, overleg dan met uw arts.

  Borstvoeding
  Geef liever geen borstvoeding als u dit middel gebruikt. Het komt namelijk in de moedermelk en kan dan bijwerkingen bij het kind geven. Wilt u wel borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mochten u en uw arts besluiten dat u toch borstvoeding gaat geven, dan moet een arts de baby regelmatig op bijwerkingen controleren.

 • Stoppen

  Nee, u kunt beter niet zomaar stoppen. Uw oorspronkelijke klachten kunnen anders terugkeren, en uw hartritmestoornissen kunnen verergeren. Stop dus nooit zonder overleg met uw arts. Vermoedt u bijverschijnselen, neem dan altijd contact op met uw arts en verander nooit zelf de dosering.

  Zodra uw arts het gebruik van disopyramide niet meer nodig vindt, kunt u in één keer stoppen, zonder af te bouwen.

 • Handelsinformatie

  Disopyramide is sinds 1969 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Ritmoforine en als het merkloze Disopyramide. Het is te verkrijgen in tabletten met gereguleerde afgifte en capsules.

Laatst gewijzigd op: 13 juni 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Disopyramide? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen