Efient

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Efient

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stof in Efient is prasugrel.

  Prasugrel is een antistollingsmiddel. Het voorkomt de vorming van bloedstolsels in de bloedvaten.

  Artsen schrijven het voor bij een grote kans op een hartinfarct of bij niet-stabiele angina pectoris bij mensen die worden gedotterd of een stent (kokertje) krijgen in een kransslagader van het hart.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Zelden

  • Bloedingen in de maag of darmen, neusbloeding, bloed in de urine of bij de ontlasting, bloedend tandvlees. Ook kunt u bij stoten sneller een blauwe plek krijgen. Zeer zelden bloeding in het oog of ophoesten van bloed. Door het gebruik van prasugrel duurt het langer voordat een bloeding stopt. Waarschuw bij bloedingen direct een arts. Sommige bloedingen zijn niet duidelijk zichtbaar of merkbaar. Bij zeer donkere ontlasting of bruine of rode verkleuring van de urine ook een arts waarschuwen. Bij bepaalde operaties is het nodig om een week van tevoren met dit medicijn te stoppen. Meld daarom altijd aan uw arts dat u dit medicijn gebruikt en overleg of u van tevoren moet stoppen.
  • Als u een maag- of darmzweer heeft: u mag dit medicijn alleen gebruiken als u ook een maagbeschermer gebruikt. Dit om te voorkomen dat u een maag- of darmbloeding krijgt.
  • Als u een chronische darmziekte heeft, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa: u heeft meer kans op een darmbloeding door dit medicijn. Waarschuw uw arts als uw klachten verergeren.
  • Als u een bloedstollingsziekte heeft, zoals hemofilie, mag u dit medicijn niet gebruiken. Overleg hierover met uw arts.
  • Bloedafwijkingen, zoals een ernstig tekort aan bloedplaatjes of rode bloedcellen. Hierdoor kan bloedarmoede ontstaan. U merkt dat aan extreme vermoeidheid en een bleke huid. Raadpleeg dan uw arts.
  • Huiduitslag.

  Zeer zelden

  • Hersenbloeding. U merkt dit aan uitvalsverschijnselen. Dit zijn verlamming in het gezicht, zoals een scheef hangende mond, warrig spreken, verlamming van het lichaam, verdoofd gevoel in arm of been, tintelingen, ernstige hoofdpijn, dubbel zien, slechter zien en duizeligheid.
   Heeft u al eerder een hersenbloeding gehad? U heeft dan meer kans op een hersenbloeding. Bespreek met uw arts of dit medicijn voor u geschikt is. Neem bovendien direct contact op met uw arts als u uitvalsverschijnselen heeft. Wanneer u een hoge bloeddruk heeft, is de kans op een hersenbloeding groter. Is uw bloeddruk goed onder controle met medicijnen? Dan is er geen probleem. Overleg met uw arts als uw bloeddruk te hoog is.
  • Ernstige bloedstollingsstoornis , te merken aan koorts, bloeduitstortingen onder de huid, die eruit zien als kleine rode puntjes, soms vermoeidheid, verwardheid, gele verkleuring van de huid en de ogen. Waarschuw dan direct een arts.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten of jeuk. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht, lippen tong en keel. Ga dan onmiddellijk naar een arts. In beide gevallen mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor prasugrel. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Hoe?
  De tablet niet fijnkauwen of breken, maar heel doorslikken. U kunt dit medicijn met of zonder voedsel innemen.

  Wanneer?
  Meestal begint u met prasugrel vlak voordat u wordt gedotterd of een stent krijgt.

  Het maakt niet uit op welk tijdstip u dit medicijn inneemt, maar voor een continu effect is het belangrijk het medicijn elke dag op ongeveer dezelfde tijd in te nemen.

  Hoe lang?
  Nadat u bent gedotterd of de stent heeft gekregen, moet u dit medicijn meestal 12 maanden gebruiken.

 • Vergeten

  Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  Als u het op dezelfde dag ontdekt, kunt u de vergeten dosis alsnog innemen. Anders slaat u de vergeten dosis over en hervat u de volgende dag uw normale schema.

 • Verboden

  autorijden, alles eten en alcohol drinken?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Er zijn van dit medicijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico's van dit medicijn zijn voor zwangere vrouwen en hun kind. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan bekend is dat het wel veilig is tijdens de zwangerschap.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of het in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Stoppen

  Als u gaat stoppen, hoeft u niet af te bouwen. Stop echter alleen na overleg met uw arts. Het remmende effect op de bloedstolling houdt na de laatste dosis nog 7-10 dagen aan.

 • Handelsinformatie

  Prasugrel is sinds 2009 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Efient.

Laatst gewijzigd op: 14 januari 2014

Herhaalrecept

Gebruikt u Efient? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Gerelateerde videos

Antistollingsmiddelen

Antistollingsmiddelen

Bekijk video

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen