Eliquis

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Eliquis

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stof in Eliquis is apixaban.

  Apixaban is een antistollingsmedicijn.

  Artsen schrijven het voor om trombose te voorkomen, bijvoorbeeld bij heupoperaties en knieoperaties en om een beroerte of ombose te voorkomen bij bepaalde hartritmestoornissen.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Zelden

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn en diarree. Raadpleeg uw arts als u hier last van blijft houden of als u bloed bij de ontlasting ziet.
  • Verhoogde kans op bloedingen. U merkt dat aan bloedneuzen, sneller bloeduitstortingen of blauwe plekken, ook zonder dat u zich hard stoot. Dit komt doordat het bloed langzamer stolt en het dus langer duurt voordat een wondje stopt met bloeden. In de volgende gevallen moet u direct een arts waarschuwen: bloed in de urine, bloederige diarree, bloedspugen, bloed opgeven bij het hoesten, bloeding in het oog, vaginale bloeding, en elke andere bloeding die niet wil stoppen. Zeer zelden kan deze bijwerking ontstaan door een tekort aan bloedplaatjes. Waarschuw daarom uw arts als de klachten niet overgaan of als u zich zorgen maakt. Als u een maag- of darmzweer heeft, is er meer kans op bloedingen die moeilijk te stoppen zijn. Door een maagbeschermend medicijn te gebruiken vermindert u dit risico. Overleg hierover met uw arts. Mensen met een darmontsteking (colitis ulcerosa) kunnen meer last krijgen van bloedverlies uit de dikke darm. Wanneer u dit merkt, of wanneer u meer klachten van uw darm krijgt, neem dan contact op met uw arts. Heeft u een bloedstollingsziekte, bijvoorbeeld hemofilie? U heeft meer kans op bloedingen. Overleg met uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.
  • Kans op hersenbloeding (beroerte). Heeft u al eerder een hersenbloeding gehad? U heeft dan meer kans opnieuw een hersenbloeding te krijgen. Bespreek met uw arts of dit medicijn voor u geschikt is. Mensen met hoge bloeddruk hebben ook meer kans op een hersenbloeding. Als u dit medicijn gebruikt, zal de arts uw bloeddruk regelmatig controleren en zo nodig medicijnen voorschrijven om de bloeddruk te verlagen. Heeft u plotseling last van een verdoofd gevoel of zwakte, vooral als u dat aan één kant van het lichaam heeft, plotselinge verwardheid, moeite met lopen of coördinatie, plotselinge ernstige hoofdpijn of duizeligheid? Waarschuw dan direct een arts.
  • Bloedarmoede. Te merken aan extreme vermoeidheid, bleke huid en bleke slijmvliezen. Neem bij deze verschijnselen contact op met uw arts.

  Zeer zelden

  • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Waarschuw bij deze klachten uw arts.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor apixaban. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?
  U gebruikt dit medicijn 2 keer per dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis, bijvoorbeeld ‘s ochtends en s’ avonds bij het eten.

  Als u geopereerd bent aan uw heup of knie: u begint meestal 12 tot 24 uur na de operatie.

  Hoe lang?
  Hoe lang u dit medicijn moet gebruiken hangt af van uw situatie:

  • om trombose na knieoperaties te voorkomen: meestal gedurende 10 tot 14 dagen na de operatie;
  • om trombose na heupoperaties te voorkomen: meestal gedurende 32 tot 38 dagen na de operatie;
  • om trombose of een beroerte bij hartritmestoornissen te voorkomen: in het algemeen moet u dit medicijn uw leven lang gebruiken.
 • Vergeten

  Het is belangrijk dat u dit medicijn consequent gebruikt. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  • U gebruikt dit medicijn 2 keer per dag. Bent u een dosis vergeten en ontdekt u het dezelfde dag? Neem de dosis direct in, zelfs als het bijna tijd is voor de volgende dosis. Ontdekt u het de volgende dag? Sla dan de vergeten dosis over en ga verder met het gebruikelijke schema.
 • Verboden

  autorijden, alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Andere medicijnen kunnen het effect op de bloedstolling versterken, zoals acetylsalicylzuur, acenocoumarol en fenprocoumon. Gebruik deze medicijnen alleen samen met apixaban als uw arts de combinatie bewust heeft voorgeschreven.
  • De ontstekingsremmende pijnstillers, zoals ibuprofen, diclofenac en acetylsalicylzuur verhogen de kans op bloedingen in maag en darmen. Gebruik daarom liever paracetamol als pijnstiller. Die heeft dat nadeel niet. Als u toch apixaban samen met een ontstekingsremmende pijnstiller moet gebruiken, wees dan extra alert en raadpleeg uw arts bij maagklachten. Meestal adviseert de arts u een maagbeschermer te slikken om maagklachten te voorkomen. Overleg met uw arts of dat bij u nodig is.
  • Rifampicine, een middel tegen onder andere tuberculose. De hoeveelheid apixaban in het bloed kan dan afnemen door rifampicine. Overleg hierover met uw arts. U krijgt mogelijk een ander medicijn.

  Er zijn medicijnen waardoor de hoeveelheid apixaban in het bloed kan stijgen. Hierdoor is niet alleen de werking sterker, maar zijn ook de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u een van deze combinaties voorgeschreven heeft gekregen.

  • Naproxen, een ontstekingsremmende pijnstiller.
  • Ketoconazol, een medicijn tegen schimmelinfecties. Dit geldt niet voor uitwendige middelen met ketoconazol.
  • Ritonavir en lopinavir, medicijnen tegen HIV-infectie.
  • Boceprevir en telaprevir, medicijnen tegen hepatitis C.
  • Diltiazem, een medicijn tegen hart- en vaatziekten.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Overleg hierover met uw arts. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan bekend is dat het wel veilig is tijdens de zwangerschap.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of het in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Stoppen

  U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn. Stop echter alleen als uw arts dat adviseert. Het remmende effect op de bloedstolling houdt na de laatste dosis nog ongeveer 12 uur aan.

 • Handelsinformatie

  Apixaban is sinds 2011 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Eliquis in tabletten.

Laatst gewijzigd op: 12 november 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Eliquis? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Gerelateerde videos

Antistollingsmiddelen

Antistollingsmiddelen

Bekijk video

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen