Iressa

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Iressa

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stof in Iressa is gefitinib.

  Gefitinib is een tyrosinekinaseremmer. Dit is een doelgerichte kankerremmende stof ('targeted therapy').

  Artsen schrijven het voor bij bepaalde vormen van longkanker.

 • Bijwerkingen

  Dit medicijn heeft een krachtige werking op de celdeling, niet alleen van kankercellen maar ook van gezonde lichaamscellen. Hierdoor kunnen bijwerkingen ontstaan, bijvoorbeeld op plaatsen waar de cellen zich van nature snel delen. Dit zijn de slijmvliezen van mond, maag en darmen, de huid, de haren en het bloed.

  Door de lijst van bijwerkingen kan het lijken dat het medicijn erger is dan de kwaal. Maar de bijwerkingen komen lang niet bij iedereen in dezelfde mate voor. Bovendien gaan de bijwerkingen na de behandeling geleidelijk over.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Huiduitslag over grote delen van het lichaam. Deze huiduitslag lijkt meestal op acne met puistjes en roodheid. Als de huiduitslag te erg wordt, zal de arts tijdelijk stoppen met dit medicijn. U kunt er dan weer mee beginnen als de huid voldoende is hersteld.
  • Diarree. Heeft u hier last van, raadpleeg dan uw arts. De arts kan de dosering verlagen of een medicijn tegen diarree voorschrijven. Heeft u diarree, zorg dan dat u voldoende drinkt om te voorkomen dat u uitdroogt. Dit is slecht voor de nieren. Zorg ervoor dat u extra drinkt als u diarree heeft of moet overgeven. Drink ongeveer twee liter vocht per dag. Eet vezelrijke voeding. Vezels binden het vocht in de darmen, waardoor de ontlasting wat steviger wordt.
  • Verminderde eetlust en gewichtsafname. Mogelijk helpt het om vaker kleine beetjes te eten.
  • Vermoeidheid.
  • Pijnlijke mond, tong of keel, maagpijn, zuurbranden, misselijkheid en braken. Deze bijwerkingen komen vooral voor als u ook wordt bestraald. De bijwerkingen ontstaan door ontsteking van de slijmvliezen van mond, keel, slokdarm, maag en darmen en door een droge mond. U kunt dit zien aan een vuurrode kleur van de slijmvliezen. Eten en drinken kunnen hierdoor pijnlijk zijn. In veel gevallen helpt het om op ijsblokjes te zuigen, tijdens en direct na de behandeling. Om maagpijn en brandend maagzuur te bestrijden, kan de arts een maagbeschermend medicijn voorschrijven.
   Bij misselijkheid schrijft de arts een antibraakmiddel voor. Tijdens de behandeling kunnen ingrepen aan uw gebit of in uw mond de klachten verergeren. Vóór u aan de behandeling begint moet u daarom de tandarts uw gebit laten controleren en eventueel behandelen. Verzorg uw gebit extra goed door een aantal maal per dag te poetsen met een zachte tandenborstel. Ook kunt u spoelen met een desinfecterende mondspoeling.

  Zelden

  • Droge huid en jeuk. U kunt veel van de klachten beperken door regelmatig te smeren met een vettende crème.
  • Veranderingen aan de nagels.
  • Haaruitval, en wimpers kunnen soms vreemd groeien.
  • Ontstoken of droge ogen. Om oogklachten te voorkomen kunt u beter geen contactlenzen dragen. Gebruik een zonnebril bij scherp zonlicht. Raadpleeg bij oogklachten uw arts of verpleegkundige.
  • Koorts.
  • Bloedingen, zoals bloedneuzen of bloed in de urine.
  • Maag- of darmbloedingen: een aanwijzing voor bloed in de ontlasting is een zwarte teerachtige ontlasting die zeer sterk ruikt. Raadpleeg in dat geval uw arts. U heeft een verhoogde kans op maag- en darmbloedingen als u naast gefitinib ook andere medicijnen tegen kanker gebruikt, of corticosteroïden die u inneemt of geïnjecteerd krijgt of pijnstillers van het NSAID-type (bijvoorbeeld ibuprofen, naproxen en diclofenac), of als u eerder een maag- of darmzweer heeft gehad.
  • Een ernstige longziekte. Verslechteren opeens uw longklachten en krijgt u koorts? Bel dan meteen de arts.

  Zeer zelden

  • Ontsteking van de alvleesklier of van de lever. Bij plotselinge hevige pijn in bovenbuik, geelzucht, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel moet u direct een arts waarschuwen. Heeft u al een verminderde leverwerking, dan zal uw arts de werking van uw lever regelmatig controleren. Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit kunt u bijvoorbeeld merken aan galbulten.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit kunt u bijvorrbeeld merken aan galbulten. Overgevoeligheid kan zich zeer zelden ook uiten in ‘angio-oedeem’: een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat, moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. Ook kan zeer zelden een ernstige huidaandoening met blaarvorming ontstaan. De blaren komen met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Neem ook dan direct contact op met uw arts. Blijkt u overgevoelig, geef dat dan aan de apotheek door. Het apotheekteam kan er op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.

  Neem contact op met uw verpleegkundige of arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen. Soms is het nodig om de dosering aan te passen zodat de bijwerkingen verminderen. Soms kan een korte pauze worden ingelast. Soms ook zal de arts een ander medicijn voorschrijven tegen de bijwerkingen. Bespreek ook met uw arts of verpleegkundige als u zich zorgen maakt over bijwerkingen. Ervaart u andere bijwerkingen dan die hierboven staan? Meld dat dan aan uw apotheek, arts of verpleegkundige.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoe?
  Innemen met een half glas water. U kunt de tablet ook uiteen laten vallen in een half glas water (zonder koolzuur). Als u af en toe roert duur het ongeveer 20 minuten voor de tablet voldoende uiteen is gevallen. Drink de vloeistof daarna binnen een uur op. Vul het glas opnieuw half met water en drink dat ook op.

  Hoe lang?
  Als de behandeling goed aanslaat, kunt u het een aantal maanden blijven gebruiken.

 • Vergeten

  Het is belangrijk dat u dit medicijn consequent blijft slikken. Mocht u toch een dosis vergeten, neem deze dan zo snel mogelijk in. Maar slik geen dubbele dosis.

  Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 12 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 12 uur? Bel uw verpleegkundige of arts.

 • Verboden

  autorijden?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

  alcohol drinken?
  Alcohol irriteert de slijmvliezen van maag en darmen. Het vergroot daardoor de kans op maagdarmklachten. Gebruik daarom liever geen alcohol tijdens de kuur en zolang u last heeft van uw maag en darmen.

  alles eten?
  U kunt alles eten wat uw maag verdraagt. Bepaalde soorten voedsel zijn echter af te raden als u last heeft van uw maag.

  Op deze site kunt u onder ‘Klachten & ziektes’, ‘Maagklachten’ adviezen vinden voor mensen met maagklachten.

 • Wisselwerking

  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen en niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'Samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • De antistollingsmiddelen, acenocoumarol en fenprocoumon. Gefitinib kan het effect van acenocoumorol en fenprocoumon versterken. Meld het aan de trombosedienst als u gefitinib gaat gebruiken, als de dosering wijzigt of als u gaat stoppen met gefitinib.

  Sommige medicijnen kunnen de bijwerkingen van gefitinib versterken. Overleg met uw arts als u een van de volgende medicijnen gebruikt.

  • De antibiotica claritromycine en erytromycine.
  • De medicijnen om in te nemen, tegen schimmelinfecties: itraconazol, ketoconazol en voriconazol.

  Sommige medicijnen kunnen de werking van gefitinib verminderen.

  • Maagzuurremmers: cimetidine, esomeprazol, famotidine, lansoprazol, nizatidine, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol of ranitidine. Overleg met uw arts als u een van deze medicijnen gebruikt.
  • Maagzuurbinders, zoals algeldraat of magnesiumhydroxide. Neem gefitinib dan minimaal 2 uur voor of 4 uur na de maagzuurbinder. Anders wordt de gefitinib niet goed opgenomen. Let op, het middel tegen hiv didanoside drank bevat behalve het anti-hiv-middel ook een maagzuurbinder. Neem gefitinib ook minimaal 2 uur voor of 4 uur na deze didanosine drank in.
  • De medicijnen tegen epilepsie, carbamazepine, fenytoïne, primidon en fenobarbital. Sommige van deze medicijnen worden ook gebruikt bij zenuwpijn en manische depressiviteit.
  • Sint-janskruid (hypericum) een plantaardig vrij verkrijgbaar middel gebruikt bij depressieve gevoelens en slapeloosheid.
  • Rifabutine en rifampicine, medicijnen gebruikt tegen tuberculose.
  • De medicijnen tegen hiv, efavirenz, etravirine en nevirapine.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

  Het is belangrijk dat uw arts weet welke medicijnen u nog meer gebruikt. Neem daarom uw medicatieoverzicht mee als u naar het ziekenhuis gaat. Dit is een overzicht waarop staat welke medicijnen u gebruikt, maar ook of u bijvoorbeeld allergisch bent voor bepaalde medicijnen. U kunt dit overzicht bij uw eigen apotheek opvragen. Krijgt u in het ziekenhuis nieuwe medicijnen, of verandert er iets aan uw medicijngebruik? Geef dit dan ook weer door aan uw eigen apotheek. Dan blijft uw medicatieoverzicht actueel.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  U mag dit medicijn NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er is een grote kans dat het aangeboren afwijkingen bij het kind veroorzaakt. Gebruikt daarom een goede anticonceptie. Ga met de anticonceptie door tot minstens twee weken na afloop van de behandeling met dit medicijn. Overleg hierover met uw arts.

  Borstvoeding
  Geef GEEN borstvoeding als u dit medicijn moet gebruiken. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het bijwerkingen bij het kind kan geven.

 • Stoppen

  Een behandeling tegen kanker is zwaar en kan moeilijk vol te houden zijn, ook al helpt het u de ziekte te verslaan. Wordt de behandeling u te zwaar, bespreek dat dan met uw arts of verpleegkundige. Samen kunt u de bijwerkingen bespreken en kijken of er alternatieven zijn. Bij ernstige bijwerkingen is het soms mogelijk een pauze in te lassen van maximaal twee weken.

 • Handelsinformatie

  Gefitinib is sinds 2002 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Iressa.

Laatst gewijzigd op: 03 september 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Iressa? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen