Kinidinesulfaat

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Kinidinesulfaat

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Kinindinesulfaat
  De werkzame stof in Kinidinesulfaat is kinidine.

  Kinidine normaliseert de hartslag en vertraagt de hartfrequentie.

  Artsen schrijven het voor bij bepaalde hartritmestoornissen.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, maagpijn, braken en diarree. Om misselijkheid te voorkomen, kunt u het best dit middel innemen tijdens of vlak na het eten.

  Zelden

  • Verergering van de hartritmestoornis. Dit kan vooral ontstaan bij mensen die last van hartfalen hebben.
  • Ook mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval, hebben bij gebruik van kinidine kans op verergering van de ritmestoornis. Gebruik dit middel NIET als u het aangeboren verlegde QT-interval heeft. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.
  • Hoofdpijn, duizeligheid, rillingen, oorsuizen, doofheid en wazig zien. Bemerkt u doofheid of oorsuizen, waarschuw dan een arts.
  • Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite heeft met plassen door een vergrote prostaat Neem contact op met uw arts als u dit merkt. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.
  • Mensen met de spierziekte myasthenia gravis kunnen extra last van hun aandoening krijgen. Overleg hierover met uw arts.
  • Overgevoeligheid. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk, galbulten en koorts. Dit verdwijnt weer als u stopt met het middel. Zeer zelden kan een ernstige overgevoeligheid optreden. Dit kan zich uiten in ‘angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-hulpdienst gaan. In beide gevallen mag u dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor kinidine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of daarop lijkende middelen niet opnieuw krijgt.

  Zeer zelden

  • Bloedafwijkingen. Krijgt u keelpijn, koorts en blaren in de mond, bent u erg moe, of krijgt u snel blauwe plekken, waarschuw dan een arts.
  • Bent u van negroïde afkomst of komt u uit het Middellandse-Zeegebied, dan kán het zijn (maar dat hoeft niet) dat u een aangeboren enzymgebrek heeft (G6PD-deficiëntie), waardoor dit middel bij u een ernstige bloedafwijking teweeg kan brengen. Zodra u klachten krijgt als vermoeidheid of duizeligheid, staak dan het gebruik en neem contact op met uw arts. Meld het enzymgebrek ook altijd in uw apotheek!

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Wanneer?
  Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis, bijvoorbeeld bij het eten.

  Hoe lang?
  Bij bepaalde stoornissen in het hartritme moet kinidine langdurig worden gebruikt. Overleg hierover met uw arts.

 • Vergeten

  Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn: u gebruikt dit middel drie of vier keer per dag: duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over.

 • Verboden

  autorijden, alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Bij combinatie van kinidine met een van de volgende medicijnen heeft u een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Gebruik de volgende medicijnen NIET samen met kinidine: amiodaron, arseentrioxide, azitromycine, chloorpromazine, chloroquine, citalopram, claritromycine, disopyramide, domperidon, droperidol, erytromycine, escitalopram, flecaïnide, haloperidol, ibutilide, methadon, moxifloxacine, pentamidine, pimozide, sevofluraan, sotalol en vandetanib. Overleg met uw arts. Mogelijk kan hij een ander medicijn voorschrijven.
  • De middelen om in te nemen tegen schimmelinfecties itraconazol, ketoconazol en voriconazol. De hoeveelheid kinidine in het bloed kan door deze middelen stijgen, waardoor de kans op hartritmestoornissen toeneemt. Gebruik deze middelen NIET samen met kinidine. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.
  • De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon kunnen sterker werken door kinidine. Vertel de trombosedienst dat u kinidine gebruikt of heeft gebruikt.
  • Dabigatran, een antistollingsmiddel. De hoeveelheid dabigatran in het bloed kan stijgen. Hierdoor heeft u meer kans op bloedingen. Overleg met uw arts. Mogelijk schrijft uw arts een ander medicijn voor. Of mogelijk krijgt u een lagere dosering dabigatran.
  • Digoxine kan sterker werken door kinidine. De arts zal de dosering van beide middelen soms aanpassen.
  • Middelen gebruikt bij hiv-infectie: atazanavir, darunavir, fosamprenavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir en tipranavir. De hoeveelheid kinidine in het bloed kan door deze middelen stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • Middelen gebruikt bij hiv-infectie: efavirenz, etravirine en nevirapine. De werking van kinidine kan hierdoor verminderen, waardoor de klachten van hartritmestoornissen kunnen toenemen. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • Telaprevir en boceprevir, medicijnen tegen hepatitis C. De hoeveelheid kinidine in het bloed kan door deze medicijnen stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • Middelen tegen epilepsie, namelijk carbamazepine, oxcarbazepine, fenytoïne, primidon en fenobarbital en middelen tegen tuberculose, namelijk rifampicine en rifabutine en een kruidenmiddel tegen depressie hypericum (sint-janskruid). De werking van kinidine kan hierdoor verminderen, waardoor de klachten van hartritmestoornissen kunnen toenemen. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen. Raadpleeg ook uw arts als u met één van deze middelen stopt.
  • Acetazolamide, wordt onder andere gebruikt bij epilepsie en glaucoom. De hoeveelheid kinidine in het bloed kan door dit middel stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • Metoprolol, wordt onder andere gebruikt bij hart- en vaatziekten. Kinidine kan de hoeveelheid metoprolol in het bloed verhogen. Hierdoor kunnen de werking en bijwerkingen van metoprolol toenemen. U kunt dan bijvoorbeeld last krijgen van een te trage hartslag. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.
  • Perfenazine, een antipsychoticum. Kinidine kan de hoeveelheid perfenazine in het bloed verhogen. Hierdoor kan perfenazine sterker werken en meer bijwerkingen geven, zoals sufheid en bewegingsstoornissen. Raadpleeg uw arts, zodat hij eventueel de dosering kan verlagen.
  • De middelen tegen depressie amitriptyline, imipramine en nortriptyline. Door kinidine kan de hoeveelheid van deze middelen in uw bloed te hoog worden. Overleg hierover met uw arts.
  • Atomoxetine, gebruikt bij ADHD. Kinidine kan de werking van atomoxetine versterken. Hierdoor kunnen bijwerkingen toenemen. Uw arts zal de dosis controleren en eventueel aanpassen. Bij stoppen met kinidine kan de werking van atomoxetine afnemen. Overleg hierover met uw arts of apotheker.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of wilt worden. Het kan schadelijk zijn voor het kind. Meld het in elk geval aan uw arts zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. In sommige gevallen kan de arts geen alternatief voorschrijven en zal het middel toch gebruikt moeten worden tijdens de zwangerschap. Dat kan alleen onder uitvoerige controle door de specialist.

  Borstvoeding
  Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Dit middel komt in de moedermelk terecht. Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts.

 • Stoppen

  Nee, u kunt beter niet zomaar stoppen. Uw oorspronkelijke klachten kunnen dan terugkeren, en uw hartritmestoornissen kunnen verergeren. Stop dus nooit zonder overleg met uw arts. Vermoedt u bijverschijnselen, neem dan altijd contact op met uw arts en verander nooit zelf de dosering.

  Zodra uw arts het gebruik van kinidine niet meer nodig vindt, kunt u in één keer stoppen, zonder af te bouwen.

 • Handelsinformatie

  Kinidine is sinds vele tientallen jaren internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als merkloze Kinidine in dragees.

Laatst gewijzigd op: 13 december 2012

Herhaalrecept

Gebruikt u Kinidinesulfaat? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen