Pamidroninaat

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Pamidroninaat

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stof in Pamidroninaat is pamidroninezuur.

  Pamidroninezuur behoort tot de bisfosfonaten. Bisfosfonaten remmen de botafbraak en versterken de botten.

  Artsen schrijven het voor bij botontkalking en te veel kalk in het bloed door kanker. Ze schrijven het soms voor bij de ziekte van Paget en osteogenesis imperfecta (brozebottenziekte).

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Griepachtige verschijnselen en koorts. Dit komt vooral voor bij de eerste keer dat u het medicijn krijgt. U kunt de kans hierop verkleinen door direct na toediening van dit medicijn paracetamol in te nemen. Raadpleeg uw arts als het na een paar dagen niet overgaat of als de klachten zeer ernstig zijn.

  Zelden

  • Maagdarmklachten, zoals buikpijn, opgezette buik, verstopping, diarree, winderigheid, misselijkheid of braken en gebrek aan eetlust. Dit komt vooral voor aan het begin van de behandeling en bij hoge doseringen die u inneemt (600 mg per dag). Heeft u hier veel last van, raadpleeg dan uw arts.
  • Hoofdpijn, slapeloosheid of juist slaperigheid.
  • Verminderde aanmaak van rode en witte bloedcellen en van bloedplaatjes. Hierdoor ontstaan bloedarmoede (te merken aan extreme vermoeidheid), een verminderde afweer tegen infecties en een verhoogde kans op bloedingen, zoals bloedneuzen.
  • Afname van de nierwerking. U kunt de kans hierop verkleinen door voor elke behandeling voldoende te drinken. Als u al een verminderde nierwerking heeft, is behandeling met dit medicijn niet verstandig. Bespreek dit met uw arts.
  • Oogontsteking. Raadpleeg uw arts als u minder goed gaat zien, bij oogpijn of een rood oog.
  • Hartvaatklachten zoals hoge bloeddruk. Zeer zelden een verlaagde bloeddruk of hartkloppingen. Raadpleeg uw arts als u dit bemerkt.
  • Huiduitslag. Raadpleeg dan uw arts. Huiduitslag kan komen door allergie voor dit medicijn (zie overgevoeligheid), maar dat hoeft niet.
  • Pijn in botten, spieren en gewrichten. Heeft u hier veel last van, neem dan contact op met uw arts.
  • Te weinig calcium (kalk) in het bloed. Dit kunt u merken aan braken, trillende handen, benauwdheid, hartkloppingen, spierkrampen en gevoelige handen, voeten, lippen en tong. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts.
  • Pijn, zwelling of roodheid op de plaats van het infuus. Raadpleeg uw arts als de klachten niet overgaan.

  Zeer zelden

  • Aanhoudende pijn in de kaak, door beschadiging van het kaakgewricht. Verzorg uw gebit goed en laat uw gebit regelmatig door uw tandarts controleren. De klachten kunnen ontstaan of verergeren na een tandheelkundige ingreep in de mond, zoals het trekken van tanden en kiezen. Overleg met uw arts als een tandheelkundige ingreep noodzakelijk tijdens de behandeling met pamidroninezuur of in de weken na een kuur.
  • Pijn in uw liesstreek, dijbeen of heup. Als u hier last van heeft, raadpleeg dan uw arts. Het kan namelijk wijzen op een botbreuk van het dijbeen, meestal is dit geen volledige botbreuk, maar een scheurtje in het bot. Het risico hierop is verhoogd na langdurig gebruik (enkele jaren) van dit medicijn.
  • Duizeligheid.
  • Psychische klachten zoals onrust, verwardheid, traagheid, hallucinaties. Raadpleeg dan uw arts.
  • Slokdarmontsteking of zweertjes in de slokdarm.
  • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Waarschuw dan een arts.
  • Epileptische aanvallen. Neem dan direct contact op met een arts.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Heeft u hier last van, neem dan contact op met uw arts.
   In zeer zeldzame gevallen ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken aan verschijnselen zoals koorts, opgezwollen mond, tong, keel of gezicht, ademhalingsproblemen en flauwvallen. Raadpleeg bij een of meer van deze verschijnselen meteen een arts of Eerste-Hulpdienst.
   Als u overgevoelig blijkt te zijn, mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor pamidroninezuur. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Hoe?
  Een arts of verpleegkundige zal het infuus aanbrengen. Drink voor en na deze behandeling minstens 1 glas water. Zo voorkomt u dat u uitdroogt.

  Hoelang?
  Hoelang u het moet gebruiken hangt af van de reden waarvoor u het gebruikt.

  • Bij botpijn bij kanker: elke 3 tot 4 weken een infuus, zolang als nodig is.
  • Bij te veel calcium in het bloed: een kuur duurt 1 tot 4 opeenvolgende dagen. Als de hoeveelheid calcium daarna nog te hoog is, telkens na minstens 6 weken een nieuwe kuur.
  • Bij de ziekte van Paget: een kuur per infuus duurt meestal 5 tot 10 opeenvolgende dagen, maar ook andere kuren zijn mogelijk.
  • Bij osteogenesis imperfecta: hetis nog niet duidelijk hoe lang een behandeling met dit medicijn nodig is.
 • Vergeten

  Dit medicijn wordt door de arts of een verpleegkundige toegediend. Neem contact op met uw arts op verpleegkundige zodra u weet dat u de afspraak hebt gemist of niet in staat bent de afspraak te halen.

 • Verboden

  alles eten, autorijden en alcohol drinken?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen. Als u last heeft van duizeligheid of slaperigheid door dit medicijn, neem dan geen deel aan het verkeer.

 • Wisselwerking

  Van dit medicijn zijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. In theorie kan dit medicijn de hoeveelheid calcium bij de baby beïnvloeden. Het kan dan schadelijk zijn voor de ontwikkeling van de baby. Waarschijnlijk moet u tijdelijk stoppen met dit medicijn.

  Borstvoeding
  Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit medicijn schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker.

 • Stoppen

  U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen. Als u stopt, neemt de kans op botbreuken en de botpijn echter toe. Stop daarom alleen op advies van uw arts.

 • Handelsinformatie

  Pamidroninezuur is sinds 1991 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam en Pamipro en als het merkloze Pamidronaat. APD is een andere naam voor pamidroninezuur.

  Het is te verkrijgen als infusievloeistof.

Laatst gewijzigd op: 29 oktober 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Pamidroninaat? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen