Propafenon

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Propafenon

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Propafenon
  De werkzame stof in Propafenon is propafenon.

  Propafenon normaliseert de hartslag en vertraagt de hartfrequentie.

  Artsen schrijven het voor bij bepaalde hartritmestoornissen.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Zelden

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en een vol gevoel. Door innemen met wat voedsel heeft u hier minder last van.
  • Verstopping (obstipatie). Gebruik, als dat mogelijk is, vezelrijke voeding en drink veel.
  • Droge mond en een bittere smaak. Door een droge mond kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond.
  • Tintelingen, duizeligheid, wazig zien, moeheid, verwardheid en nachtmerries. Deze bijwerkingen treden vooral op aan het begin van de behandeling en bij hoge doseringen. Als u na enkele weken hiervan nog last heeft, moet u uw arts raadplegen.
  • Verergering van de hartritmestoornissen. Dit kan vooral ontstaan bij mensen die last hebben van hartfalen.

  Zeer zelden

  • Als u astma, chronische bronchitis of longemfyseem heeft: u kunt meer last van benauwdheid krijgen. Als u dit merkt, neem dan contact op met uw arts.
  • Overgevoeligheid, dit merkt u aan huiduitslag, roodheid en jeuk. Raadpleeg uw arts als u last heeft van deze verschijnselen. Blijkt u overgevoelig, geef dan aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor propafenon. Het apotheekteam kan er op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
  • Bloedafwijkingen, namelijk een tekort aan witte bloedlichaampjes. Deze bijwerking is zeer zeldzaam, maar wel ernstig. Als u ineens koorts, keelpijn, blaasjes in de mond of neusbloedingen krijgt, moet u direct contact opnemen met uw arts.
  • Leverbeschadiging. Na langdurig gebruik kan een leverontsteking (hepatitis) ontstaan. U kunt het merken, maar dat hoeft niet altijd, aan geelzucht, een gele verkleuring van de huid, tandvlees en het oogwit. Waarschuw dan onmiddellijk een arts.
  • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit middel NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.
  • Ook bij mensen die hartfalen hebben, hebben kans op verergering van de hartritmestoornis.
  • Mensen met het Brugada-syndroom, een erfelijke hartaandoening, hebben een grotere kans op hartritmestoornissen. Gebruik dit middel NIET als u dit syndroom heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoe?
  Neem de tabletten in hun geheel in. De tabletten zijn voorzien van een beschermend laagje. De werkzame stof smaakt namelijk erg bitter en heeft een lokaal verdovende werking. Daarom moet u het laagje niet kapot kauwen, maar de tabletten heel innemen.

  Wanneer?
  Neem de tabletten in tijdens of vlak na het eten. Het beste kunt u vaste inname tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.

  Hoe lang?
  Bij bepaalde stoornissen in het hartritme moet propafenon langdurig worden gebruikt. Overleg hierover met uw arts.

 • Vergeten

  Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  • als u dit middel drie keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Verboden

  autorijden?
  Duizeligheid en problemen met het gezichtsvermogen komen heel soms voor bij dit middel. Neem dan geen deel aan het verkeer.

  alcohol drinken?
  Te veel alcohol is niet goed voor de lever. Propafenon kan in zeldzame gevallen leverafwijkingen geven. Gebruik daarom niet te veel alcohol. Eén of twee glazen per dag is in het algemeen geen probleem.

  alles eten?
  U mag alles eten.

 • Wisselwerking

  Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon kunnen sterker werken door propafenon. Vertel de trombosedienst dat u propafenon gebruikt of heeft gebruikt.
  • Middelen gebruikt bij hiv-infectie: darunavir, indinavir, nelfinavir, lopinavir/ritonavir, ritonavir, saquinavir, tipranavir, fosamprenavir en atazanavir. De hoeveelheid propafenon in het bloed kan door deze middelen stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • Telaprevir en boceprevir, medicijnen tegen hepatitis C. De hoeveelheid propafenon in het bloed kan door deze medicijnen stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • Middelen gebruikt bij hiv-infectie: efavirenz, etravirine en nevirapine. De hoeveelheid propafenon in het bloed kan door deze middelen dalen. Hierdoor kan de werking van propafenon afnemen. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • Digoxine (een hartmiddel) kan sterker werken door propafenon. De arts zal de dosering van beide middelen soms aanpassen.
  • Metoprolol wordt onder andere gebruikt bij hart- en vaatziekten. Propafenon kan de hoeveelheid metoprolol in het bloed verhogen. Hierdoor kunnen de werking en bijwerkingen van metoprolol toenemen. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of wilt worden. Over het gebruik tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Als u dit middel gebruikt en u denkt erover zwanger te worden, overleg dan met uw arts.

  Borstvoeding
  Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Dit middel komt in de moedermelk terecht. Het is niet bekend of het bijwerkingen geeft bij het kind. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker.

 • Stoppen

  Nee, u kunt beter niet zomaar stoppen. Uw oorspronkelijke klachten kunnen anders terugkeren, en uw hartritmestoornissen kunnen verergeren. Stop dus nooit zonder overleg met uw arts. Vermoedt u bijverschijnselen, neem dan altijd contact op met uw arts en verander nooit zelf de dosering.

  Zodra uw arts het gebruik van propafenon niet meer nodig vindt, kunt u in één keer stoppen, zonder af te bouwen.

 • Handelsinformatie

  Propafenon is sinds 1979 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Rytmonorm en als het merkloze Propafenon in tabletten.

Laatst gewijzigd op: 06 december 2012

Herhaalrecept

Gebruikt u Propafenon? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen