Sotalol

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Sotalol

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Sotalol
  De werkzame stof in Sotalol is sotalol.

  Sotalol behoort tot de bètablokkers. Het verlaagt de bloeddruk, vertraagt de hartslag en vermindert de zuurstofbehoefte van het hart.

  Artsen schrijven het voor bij bepaalde hartritmestoornissen.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Zelden

  • Verlaagde bloeddruk. Door de werking op het hart, verlaagt dit medicijn ook de bloeddruk. Soms kunt u dit merken aan duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd, vooral bij het opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het best dan even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.
  • Vermoeidheid.
  • Koude handen en voeten. Dit komt doordat de bloedvaten in de huid onvoldoende reageren op kou. Het kan zijn dat u hier last van blijft houden zolang u het medicijn slikt. Zorg voor voldoende bescherming tegen kou door warme kleding te dragen, zoals wanten en sokken. Mensen met de ziekte van Raynaud kunnen meer last krijgen van koude vingers en tenen. Neem contact op met uw arts als deze bijwerking te veel last geeft.
  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, verstopping, buikpijn, winderigheid of diarree. Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.
  • Verergering van hartfalen, doordat de hartslag trager wordt. Neem contact op met uw arts, als u hartfalen heeft en uw klachten verergeren, zoals vermoeidheid, kortademigheid en opgezwollen enkels.
  • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit middel NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.
  • Huiduitslag en zweten. Zelden jeuk, bultjes of verhoogde kans op zonnebrand onder invloed van zonlicht.
  • Slaapstoornissen, zoals moeite met inslapen, levendiger dromen en nachtmerries.
  • Hoofdpijn, gevoel van zwakte, depressiviteit en angst.
  • Droge ogen, wazig zien. Mensen die contactlenzen dragen kunnen door sotalol last krijgen van droge ogen. De contactlenzen kunnen dan eerder irriteren. Houd ze in dat geval minder lang in of gebruik bevochtigende oogdruppels (kunsttranen).
  • Als u het syndroom van Sjögren heeft, een aandoening waarbij de slijmvliezen van onder andere ogen en mond droger zijn dan normaal: u kunt meer klachten krijgen. Dit middel vermindert de aanmaak van traanvocht en speeksel. Neem contact op met uw arts als u meer last heeft van oogirritatie of een droge mond. Mogelijk is een ander middel geschikter.

  Zeer zelden

  • Impotentie. Dit komt door de lagere bloeddruk. Als u last heeft van deze bijwerking, vraag dan advies aan uw arts. Mogelijk moet de dosering worden aangepast.
  • Spierkramp, spierpijn, gewrichtspijn en een doof of tintelend gevoel.
  • Een verhoogde kans op infecties en bloedingen, zoals bloedneuzen. Deze bijwerkingen ontstaan door een tekort aan witte bloedcellen en bloedplaatjes. Neem contact op met uw arts bij: onverklaarbare koorts of keelpijn, blaren in de mond en keel, onverklaarbare bloedneuzen, onderhuidse bloedinkjes en blauwe plekken.
  • Als u diabetes heeft: u merkt minder snel dat u een te laag bloedglucose (hypo) heeft. Dit komt doordat sotalol de hartkloppingen tegengaat die ontstaan bij een hypo. Controleer daarom vaker uw bloedglucose.
  • Als u astma of COPD heeft: u kunt meer last van benauwdheid krijgen. Als u dit merkt, neem dan contact op met uw arts.
  • Als u aan de spierziekte myasthenia gravis lijdt: u kunt meer last krijgen van deze aandoening. Neem contact op met uw arts als u dat merkt.
  • Als u aan psoriasis lijdt: u kunt meer last krijgen van deze aandoening. Neem contact op met uw arts als u last heeft van rode schilferende of glanzende plekken op de huid, beschadigingen van de huid, jeuk, putjes in de nagels en gewrichtsklachten.
  • Verhoging van de concentratie cholesterol en vetten in het bloed. Een bepaald soort vetten, triglyceriden, kan zich ophopen in de bloedvaten. Als u al een te hoog cholesterol en/of vetgehalte in uw bloed heeft, zal uw arts u daar extra op controleren.
  • Bij bepaalde vormen van de aangeboren hartafwijking Wolff-Parkinson-White-syndroom, kunnen ernstige hartritmestoornissen ontstaan door dit medicijn. U mag dit medicijn alleen op voorschrift en onder controle van een cardioloog of internist gebruiken.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Hoe?
  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?
  U moet dit medicijn op een lege maag innemen, bijvoorbeeld een half uur voor het eten. Alleen dan wordt het zo volledig mogelijk opgenomen in het lichaam.

  Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis. Als u het één keer per dag gebruikt: bij voorkeur voor het ontbijt. Als u het twee keer per dag gebruikt: voor het ontbijt en voor het avondeten.

  Hoe lang?

  Het hangt af van de soort hartritmestoornis hoe lang u dit medicijn moet gebruiken. Meestal moet u het langdurig gebruiken. Overleg hierover met uw arts.

 • Vergeten

  Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  • Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten tablet dan over.
  • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten tablet dan over.
  • Als u dit middel 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten tablet dan over.
 • Verboden

  autorijden?
  De eerste dagen dat u sotalol gebruikt, kunt u wat duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem. Indien u duizelig blijft of last heeft van wazig zien: neem dan geen deel aan het verkeer.

  alcohol drinken?
  Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als sotalol. U kunt daardoor last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

  alles eten?
  Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Andere medicijnen die de bloeddruk verlagen. De bloeddruk kan te laag worden als u andere bloeddrukverlagers erbij gaat gebruiken. Uw arts houdt hier rekening mee en zal in het begin een lagere dosering voorschrijven. Al naar gelang het effect zal de arts de dosis geleidelijk verhogen. Bij combinatie met de hartmedicijnen verapamil of diltiazem kan de hartslag trager en onregelmatiger worden. Uw arts zal in dit geval uw hartfunctie regelmatig controleren.
  • Pijnstillers van het NSAID-type zoals ibuprofen, naproxen of diclofenac. Deze pijnstillers kunnen de werking van sotalol verminderen. Gebruikt u een pijnstiller van het NSAID-type langer dan 2 weken? Dan zal uw bloeddruk extra gecontroleerd moeten worden. Neem hiervoor contact op met uw arts.
  • Luchtwegverwijdende middelen bij benauwdheidsklachten, zoals salbutamol, terbutaline, salmeterol en formoterol. Als u merkt dat u eerder benauwd bent, neem dan contact op met uw arts. Mogelijk moet uw arts de dosering van de luchtwegverwijder aanpassen.
  • Bij combinatie van sotalol met een van de volgende medicijnen heeft u een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Gebruik de volgende medicijnen NIET samen met sotalol: amiodaron, arseentrioxide, azitromycine, chloorpromazine, chloroquine, citalopram, claritromycine, disopyramide, domperidon, droperidol, erytromycine, escitalopram, flecaïnide, haloperidol, ibutilide, kinidine, methadon, moxifloxacine, pentamidine, pimozide, sevofluraan en vandetanib. Overleg met uw arts. Mogelijk kan hij een ander medicijn voorschrijven.
  • Bepaalde medicijnen die worden gebruikt bij mannen met een vergrote prostaat, namelijk de alfablokkers (alfuzosine, doxazosine en terazosine). Deze kunnen in het begin van de behandeling de bloeddruk verlagen en duizeligheid veroorzaken. Sotalol versterkt deze bijwerking. Deze wisselwerking is alleen van belang de eerste dagen dat u met een alfa-blokker begint. U kunt de alfa-blokker de eerste keren het beste ’s avonds innemen, als u al op bed zit, voor het geval u duizelig wordt. Als u een alfa-blokker met vertraagde afgifte gebruikt, kunt u de volgende ochtend duizelig worden bij het opstaan. Dit is na enkele dagen over.
  • Bloedglucoseverlagende middelen, zoals insuline, tolbutamide, glibenclamide en glimepiride. Deze medicijnen worden gebruikt om de hoeveelheid glucose in het bloed te verminderen bij mensen met diabetes. Een te lage hoeveelheid glucose in het bloed wordt een hypo genoemd. Wanneer u een bètablokker gebruikt, voelt u minder snel dat u een hypo heeft. Dat komt omdat de bètablokker de waarschuwende signalen, zoals trillen en hartkloppingen, onderdrukt. Andere verschijnselen, zoals zweten, wazig zien en hongergevoel, verdwijnen niet. Let daarom extra op deze laatste verschijnselen.
  • Epinefrine (adrenaline) injectie bij allergie. Sotalol vermindert het effect van epinefrine. Dat kan gevaarlijk zijn bij ernstige allergische reacties waarbij een epinefrine-injectie nodig is. Overleg hierover met uw arts als u af en toe een dergelijke injectie nodig heeft en uw arts wil u een bètablokker voorschrijven.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn alleen na overleg met uw arts. Er kan bij de baby zuurstoftekort ontstaan doordat sotalol de doorbloeding van de baarmoeder en placenta vermindert. Ook kan de baby een te trage hartslag of een lichte vorm van diabetes krijgen. Dit kan complicaties bij de bevalling geven. Daarom moet het gebruik van sotalol de laatste dagen voor de bevalling geleidelijk worden afgebouwd.

  Soms schrijven artsen sotalol juist voor aan de zwangere vrouw tijdens de zwangerschap om een te snelle hartslag bij de ongeboren baby te behandelen. Uw arts zal dan de voordelen van het gebruik afwegen tegen de risico’s. Als u sotalol tijdens de zwangerschap moet gebruiken, zal uw arts u en de baby tijdens de zwangerschap en na de bevalling extra controleren.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Van dit middel komt namelijk vrij veel in de moedermelk terecht. Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven. Gebruik dit medicijn daarom liever niet tijdens de borstvoeding. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, dat u wel veilig kunt gebruiken.

 • Stoppen

  Het is niet verstandig in één keer met dit middel te stoppen. De verandering is voor uw hart dan te snel. Bouw het gebruik gedurende 1 tot 2 weken geleidelijk af in overleg met uw arts.

  Als u sotalol moet stoppen voor een operatie, moet u meestal minstens 48 uur voor de operatie stoppen. Overleg hierover met de behandelend arts.

 • Handelsinformatie

  Sotalol is sinds 1974 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als het merkloze Sotalol in tabletten.

Laatst gewijzigd op: 17 december 2012

Herhaalrecept

Gebruikt u Sotalol? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Gerelateerde videos

Beta-blokkers

Beta-blokkers zijn geneesmiddelen die o.a. gebruikt worden bij hoge bloeddruk.

Beta-blokkers

Beta-blokkers zijn geneesmiddelen die o.a. gebruikt worden bij hoge bloeddruk.

Beta-blokkers zijn geneesmiddelen die o.a. gebruikt worden bij hoge bloeddruk.

Bekijk video

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen