Ultibro Breezhaler

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Ultibro Breezhaler

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stoffen in Ultibro Breezhaler zijn indacaterol en glycopyrronium.

  Indacaterol en glycopyrronium zijn luchtwegverwijders.

  Artsen schrijven de combinatie voor bij COPD.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Hoest. Ongeveer 1 op de 5 patiënten hoest even enkele seconden na inhalatie. Dit verschijnsel verdwijnt snel vanzelf. Mocht u langer hoesten of ook benauwd worden, waarschuw dan uw arts.

  Zelden

  • Een droge mond, geïrriteerde keel en neusholte. Als de mond te droog wordt, kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een te droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren.
  • Ontsteking van de bovenste luchtwegen. U kunt last krijgen van verkoudheidsverschijnselen, keelpijn, loopneus, voorhoofdsholte- of bijholteontsteking (sinusitis). Meestal verdwijnen deze verschijnselen binnen enkele dagen. Blijft u last houden, of heeft u ernstige klachten? Neem dan contact op met uw arts.
  • Hoofdpijn en slapeloosheid. Meestal verdwijnen deze klachten binnen enkele dagen. Blijft u last houden? Neem dan contact op met uw arts.
  • Pijn op de borst. Trekt de pijn niet snel weg, waarschuw dan uw arts. Heeft u hartkramp (angina pectoris)? Dit medicijn kan uw klachten verergeren. Overleg met uw arts.
  • Oedeem. Dit merkt u vooral aan opgezwollen enkels en voeten. Mensen die al last van oedeem hebben, bijvoorbeeld door hartfalen zijn hier extra gevoelig voor. Overleg voor gebruik met uw arts als u ernstig hartfalen of oedeem heeft.
  • Maagdarmklachten, zoals maagpijn, verminderde eetlust, misselijkheid, braken, diarree en buikpijn. Zeer zelden opkomend maagzuur. Mensen met slokdarmontsteking door opkomend maagzuur (refluxziekte) kunnen hier meer last van krijgen. Overleg hierover met uw arts.
  • Blaasontsteking en moeilijk kunnen plassen. Mensen met een vergrote prostaat kunnen hier meer last van krijgen. Overleg hierover met uw arts.
  • Spierpijn, spierkramp, of pijn in armen en benen. Raadpleeg dan uw arts.

  Zeer zelden

  • Toename van benauwdheidsklachten direct na toedienen van het medicijn. In dat geval dit medicijn niet meer gebruiken en een arts raadplegen.
  • Hartkloppingen en andere hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.
  • Tintelingen of een verdoofd gevoel in de vingers.
  • Vermoeidheid en een zwak gevoel.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan galbulten of jeuk. In zeer zeldzame gevallen kunt u last krijgen van gezwollen oogleden, lippen of gezicht of ernstige benauwdheid. Waarschuw dan direct een arts of ga naar de Eerste-Hulpdienst. Als u overgevoelig bent voor dit medicijn, geef dit dan altijd door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Hoe?

  Goed inhaleren vergt veel oefening
  De werkzame stof moet diep in uw longen terechtkomen. In de apotheek kunt u een checklist krijgen waarop voor uw inhalatieapparaat alle handelingen staan die nodig zijn bij het inhaleren. Vraag de apotheekmedewerker of arts om het voor te doen en oefen een keer in zijn bijzijn. Deze persoon kan dan nagaan of u alle handelingen goed uitvoert. Laat regelmatig, bijvoorbeeld ieder jaar, controleren of u nog op de juiste manier inhaleert. Lukt het u niet om goed te inhaleren? Vraag uw arts of apotheek om advies.

  • Gebruik alleen de Breezhaler die in de verpakking zit, andere inhalatie-apparaatjes zijn niet geschikt.
  • Haal vlak voor gebruik een capsule uit de strip. Scheur een vakje van de strip af, haal de folie van de achterkant af en neem de capsule uit het vakje. Druk de capsule niet door de folie heen!
  • Verwijder het beschermkapje van de inhalator.
  • Houd de onderkant van de inhalator vast en klap het mondstuk open. U ziet nu een holte waar de capsule in past. Stop de capsule daar in.
  • Klap het mondstuk weer terug, u hoort een klik als de inhalator correct gesloten is.
  • Houd de inhalator met het mondstuk naar boven en druk de beide knoppen aan de onderkant gelijktijdig in. U hoort een klik, zodat u weet dat de capsule is doorgeprikt. Druk maar één keer op de knoppen! Laat daarna de knoppen los. Adem uit en plaats het mondstuk in uw mond. Sluit uw lippen stevig om het mondstuk.
  • Adem rustig en volledig in. Het poeder komt zo dieper in de longen.
  • Tijdens het inhaleren hoort u een zoemend geluid. Dit is een teken dat u juist inhaleert. Hoort u het geluid niet, dan zit de capsule mogelijk vast in de holte. Open het mondstuk en maak de capsule voorzichtig los door op de bodem van de inhalator te tikken. Druk niet op de knoppen aan de zijkant.
  • Hou na inhalatie de adem 5-10 tellen vast en doe het mondstuk uit uw mond.
  • Adem vervolgens uit.
  • Controleer of alle poeder uit de capsule weg is. Zo niet, inhaleer het resterende poeder uit de capsule nogmaals.
  • Gooi de lege capsule weg, sluit de inhalator en zet het beschermkapje er weer op.
  • Bij elke verpakking zit een inhalator. Gooi de oude inhalator weg, zodra u een nieuwe verpakking aanbreekt. Gooi een inhalator altijd weg na 30 dagen gebruik.
  • Let op: soms breken stukjes van de capsulewand af bij het doorprikken van de capsule. U voelt het dan op uw tong. Inademen of doorslikken van stukjes capsule kan geen kwaad. De kans op afbreken is groter als u de capsule vaker dan één keer doorprikt. Druk de knoppen aan de zijkant dus altijd maar één keer in.
  • Spoel uw mond na gebruik. U voorkomt hiermee gaatjes (tandcariës).

  Wanneer?
  U gebruikt dit medicijn eenmaal per dag. Kies hiervoor een vast tijdstip, dan vergeet u minder snel een dosis.

  Hoe lang?
  U gebruikt dit medicijn meestal langdurig. Het kan een paar weken duren voor uw klachten verminderd zijn. Als u na 4 weken geen effect merkt, neem dan contact op met uw arts.

  COPD is een chronische longziekte. Meestal zult u dit medicijn langdurig gebruiken om benauwdheid te voorkomen.

 • Vergeten

  Het is belangrijk dit medicijn consequent te gebruiken. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  • Duurt het 12 uur of meer voor u aan de volgende inhalatie toe bent? Neem de vergeten inhalatie dan alsnog. Duurt het minder dan 12 uur voor u aan de volgende inhalatie toe bent? Sla de vergeten inhalatie dan over. Neem geen dubbele dosis.
 • Verboden

  autorijden, alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Sommige bètablokkers. Bètablokkers worden gebruikt bij hart- en vaatziekten, migraine, schildklierziekten en examenvrees. Bètablokkers kunnen het effect van indacaterol tegengaan. Hierdoor kunt u meer last van benauwdheid krijgen. Als u merkt dat u benauwder bent, neem dan contact op met uw arts. Gebruikt u een bètablokker? Neem contact op met uw arts als u deze combinatie voorgeschreven krijgt. Mogelijk is een ander medicijn beter geschikt voor u. De bètablokkers bij hart- en vaatziekten waarbij de wisselwerking optreedt zijn carvedilol, labetalol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn alleen na overleg met uw arts. Als u zwanger bent of binnenkort wilt worden, kunt u namelijk beter de kortwerkende luchtwegverwijders salbutamol of terbutaline gebruiken. Met deze medicijnen is namelijk meer ervaring bij gebruik tijdens de zwangerschap. Helpt salbutamol of terbutaline onvoldoende? Overleg met uw arts of u (tijdelijk) salmeterol kunt gebruiken. Salmeterol is net als indacaterol een langwerkende luchtwegverwijder. Met salmeterol is meer ervaring bij gebruik tijdens de zwangerschap dan met indacaterol.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of het in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Misschien kunt u (tijdelijk) de kortwerkende luchtwegverwijders salbutamol of terbutaline gebruiken. Met deze medicijnen is namelijk meer ervaring bij gebruik tijdens de borstvoeding. Helpt salbutamol of terbutaline onvoldoende? Overleg met uw arts of u (tijdelijk) salmeterol kunt gebruiken. Salmeterol is net als indacaterol een langwerkende luchtwegverwijder. Met salmeterol is meer ervaring bij gebruik tijdens de borstvoeding dan met indacaterol.

 • Stoppen

  U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen. Uw klachten kunnen dan wel weer terugkomen. Overleg hierover met uw arts.

 • Handelsinformatie

  Indacaterol is sinds 2010 en glycopyrronium inhalatie sinds 2013 internationaal op de markt. Deze combinatie is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Ultibro Breezhaler in inhalatiepoeder.

Laatst gewijzigd op: 12 december 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Ultibro Breezhaler? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Gerelateerde videos

Breezhaler

Breezhaler

Bekijk video

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen