Votrient

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Votrient

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stof in Votrient is pazopanib.

  Pazopanib is een tyrosinekinaseremmer. Dit is een doelgerichte kankerremmende stof ('targeted therapy').

  Artsen schrijven het voor bij niercelkanker en wekedelentumor (wekedelensarcoom).

 • Bijwerkingen

  Dit middel heeft een krachtige werking op de celdeling, niet alleen van kankercellen maar ook van gezonde lichaamscellen. Hierdoor kunnen bijwerkingen ontstaan, bijvoorbeeld op plaatsen waar de cellen zich van nature snel delen. Dit zijn de slijmvliezen van mond, maag en darmen, de huid, de haren en het bloed.

  Door de lijst van bijwerkingen kan het lijken dat het middel erger is dan de kwaal. Maar de bijwerkingen komen lang niet bij iedereen in dezelfde mate voor. Bovendien gaan de bijwerkingen na de chemokuur geleidelijk over.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Regelmatig

  • Diarree. Zorg dat u extra drinkt als u diarree heeft.
  • Verhoogde bloeddruk. Zeer zelden kan hierdoor een hartaanval, TIA of beroerte ontstaan. Uw arts zal uw bloeddruk regelmatig controleren.
  • Ontkleuring van de haren, niet alleen van het hoofdhaar, maar ook van wimpers en wenkbrauwen

  Soms

  • Misselijkheid, maagpijn, braken, verminderde eetlust en gewichtsverlies. Zelden brandend maagzuur. Deze bijwerkingen ontstaan door ontsteking van de slijmvliezen van slokdarm, maag en darmen.
   Om maagpijn en brandend maagzuur te bestrijden, kan de arts een maagbeschermend middel voorschrijven. Bij misselijkheid schrijft de arts een antibraakmiddel voor. Mogelijk helpt het om vaker te eten, maar dan kleine beetjes.
  • Pijn, zoals hoofdpijn, borstpijn, spierpijn.
  • Vermoeidheid.
  • Het hand-voet-syndroom. Hierbij raken de handen en voeten rood en opgezwollen met pijn, tintelingen, kloven en zweertjes.
  • Haaruitval en kaalheid.
  • Een verhoogde kans op infecties. Deze bijwerking ontstaat doordat het lichaam minder witte bloedcellen aanmaakt. Neem bij de volgende verschijnselen contact op met uw arts: onverklaarbare koorts of keelpijn en blaasjes in de mond en keel. Neem ook altijd contact op met uw arts bij infecties zoals verkoudheid, keelontsteking, griep, steenpuisten en andere huidinfecties. Het bloed herstelt zich weer als de kuur is afgelopen.

  Zelden

  • Winderigheid, een opgezette buik en bloed bij de ontlastig (bloeding van de anus).
  • Huidreacties die niet worden veroorzaakt door overgevoeligheid. Hierbij kunt u last krijgen van jeuk en huiduitslag, maar ook van een gele huid. Een droge huid en overgevoeligheid voor zonlicht komt ook voor.
  • Overmatig zweten en opvliegers.
  • Bloedarmoede en een verhoogd risisco op bloedingen, zoals bloedneuzen, ophoesten van bloed, bloed in de ontlasting of in de urine. Deze bijwerkingen ontstaan doordat het lichaam minder rode bloedcellen en bloedplaatjes aanmaakt. Neem bij de volgende verschijnselen contact op met uw arts: extreme vermoeidheid, bleke huid en bleke slijmvliezen, bloedneuzen, blauwe plekken en onderhuidse bloedingen. Soms is het nodig de dosering te verlagen of de volgende toediening uit te stellen. Soms zijn er medicijnen mogelijk om de aanmaak van bloedcellen te stimuleren. De arts zal uw bloed daarom tijdens de behandeling regelmatig laten controleren. Het bloed herstelt zich weer als de kuur is afgelopen.
  • Trombose (bloedpropje in de aderen). Gevolg kan zijn een beroerte of hartinfarct. Klachten kunnen zijn pijnlijke en opgezwollen benen, een plotseling optredende kortademigheid, soms met pijn of het ophoesten van bloed. Waarschuw in deze gevallen onmiddellijk een arts, of ga meteen naar de Eerste-Hulpdienst. Raadpleeg uw arts als u ooit trombose heeft gehad.
  • Lucht aanwezig in de ruimte tussen de long en de borst (klaplong). Dit merkt u aan pijn op de borst, kortademigheid en benauwdheid. Raadpleeg bij deze verschijnselen direct een arts.

  Zeer zelden

  • Pijnlijke mond, tong of keel, een droge mond, heesheid en smaakveranderingen. Deze bijwerkingen ontstaan door ontsteking van de slijmvliezen van mond en keel, slokdarm. U kunt dit zien aan een vuurrode kleur van de slijmvliezen. Eten en drinken kunnen hierdoor pijnlijk zijn.
   In veel gevallen helpt het om op ijsblokjes te zuigen. Tijdens de behandeling kunnen ingrepen aan uw gebit of in uw mond de klachten verergeren. Daarom is het verstandig vóór u aan de behandeling begint, uw tandarts uw gebit te laten controleren en eventueel behandelen. Verzorg uw gebit extra goed door een aantal maal per dag te poetsen met een zachte tandenborstel. Ook kunt u spoelen met een desinfecterende mondspoeling.
  • Bijwerkingen op het zenuwstelsel: duizeligheid, tintelingen, jeuk of kriebelingen.
  • Verminderde schildklierwerking. Dit merkt u onder andere aan kouwelijkheid en vermoeidheid.
  • Ontstekingen van de alvleesklier of lever. Waarschuw direct een arts bij hevige buikpijn en bij een gele verkleuring van de huid.
  • Verminderde werking van de nieren. Dit is te merken aan het niet of weinig moeten plassen, vochtophoping in de benen, kortademigheid en vermoeidheid. Neem dan direct contact op met uw arts.
  • Hartritmestoornissen. U merkt dit soms alleen aan plotselinge duizelingen of als u even wegraakt. Vooral mensen met de hartritmestoornis verlengd QT-interval hebben hier meer kans op. Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit kan zich uiten in huiduitslag, galbulten en jeuk. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan uw apotheker door dat u overgevoelig bent voor pazopanib. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.

  Neem contact op met uw verpleegkundige of arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen. Soms is het nodig om de dosering aan te passen zodat de bijwerkingen verminderen. Soms zal de arts een ander medicijn voorschrijven tegen de bijwerkingen. Bespreek ook met uw arts of verpleegkundige als u zich zorgen maakt over bijwerkingen. Ervaart u andere bijwerkingen dan die hierboven staan? Meld dat dan aan uw apotheek, arts of verpleegkundige.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoe?
  Neem de tabletten in met een half glas water. Slik de tablet in zijn geheel door, zonder kauwen of fijnmaken.

  Wanneer?
  Neem dit medicijn in op een lege maag, dat wil zeggen 1 uur voor het eten of 2 uur na het eten. Als u dit medicijn met voedsel inneemt werkt het te sterk.

  Hoe lang?
  Uw arts bepaalt voor iedere individuele patiënt afzonderlijk hoelang u het medicijn nodig heeft.

 • Vergeten

  Het is belangrijk dat u pazopanib consequent blijft slikken. Mocht u toch een dosis zijn vergeten, en:

  • u komt hier binnen 4 uur na het gebruikelijke innametijdstip achter: neem dan alsnog zo snel mogelijk alsnog de dosis;
  • u komt hier meer dan 4 uur na het gebruikelijke innametijdstip achter: neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw arts. Neem geen dubbele dosis.
 • Verboden

  autorijden?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

  alcohol drinken?
  Alcohol irriteert de slijmvliezen van het maagdarmkanaal. Het vergroot daardoor de kans op bijwerkingen op de maag en darmen. Gebruik daarom liever geen alcohol tijdens de kuur en zolang u last heeft van uw maag en darmen.

  alles eten?
  Wanneer u grapefruitsap drinkt of grapefruit eet tijdens het gebruik van pazopanib, heeft u extra kans op bijwerkingen. Vooral als u veel grapefruitsap drinkt of grapefruits eet.

  De kans op bijwerkingen is klein:

  • als u maximaal 1 glas grapefruitsap per keer drinkt of 2 grapefruits per keer eet;
  • als u maximaal 2 keer per week grapefruitsap drinkt of grapefruits eet;
   en
  • als u grapefruitsap drinkt of grapefruits eet met een tussenpoos van 3 dagen of langer.

  Als u veel last krijgt van bijwerkingen, moet u contact opnemen met uw arts of apotheker. Voor meer informatie kunt u hier de folder downloaden.

  U kunt alles eten wat uw maag verdraagt. Bepaalde soorten voedsel zijn echter af te raden als u last heeft van uw maag.

  Op deze site kunt u onder ‘Klachten & ziektes’, ‘Maagklachten’ adviezen vinden voor mensen met maagklachten.

 • Wisselwerking

  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen en niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'Samenstelling'.

  Sommige medicijnen kunnen de werking van pazopanib verminderen.

  • Overleg met uw arts als u een van de volgende maagzuurremmers gebruikt: cimetidine, esomeprazol, famotidine, lansoprazol, nizatidine, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol of ranitidine.
  • Gebruikt u een maagzuurbinder, zoals algeldraat of magnesiumhydroxide? Neem erlotinib dan minimaal 2 uur voor of 4 uur na de maagzuurbinder. Anders wordt de erlotinib niet goed opgenomen. Let op, het middel tegen hiv didanoside drank bevat behalve het anti-hiv-middel ook een maagzuurbinder. Neem erlotinib ook minimaal 2 uur voor of 4 uur na deze didanosine drank in.
  • De medicijnen tegen epilepsie, carbamazepine, fenytoïne, primidon en fenobarbital. Sommige van deze medicijnen worden ook gebruikt bij zenuwpijn en manische depressiviteit.
  • Rifabutine en rifampicine, medicijnen gebruikt tegen tuberculose.
  • De medicijnen tegen hiv, efavirenz, etravirine en nevirapine.
  • Bosentan, een medicijn tegen pulmonale arteriële hypertensie en sclerodermie.

  Sommige medicijnen kunnen de bijwerkingen van pazopanib versterken. Overleg hierover met uw arts.

  • Lopinavir en ritonavir, medicijnen tegen hiv. Uw arts zal u extra controleren en verlaagt mogelijk de dosering van pazopanib.
  • Claritromycine en erytromycine, antibiotica.
  • Itraconazol, ketoconazol en voriconazol, medicijnen om in te nemen, tegen schimmelinfecties.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  U mag dit medicijn NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er is een grote kans dat het aangeboren afwijkingen bij het kind veroorzaakt. Gebruikt daarom een goede anticonceptie tijdens de behandeling.

  Borstvoeding
  Geef GEEN borstvoeding als u dit medicijn moet gebruiken. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt en of het bijwerkingen bij het kind zal geven.

 • Stoppen

  Een behandeling met dit medicijn is zwaar en kan moeilijk vol te houden zijn, ook al helpt het u de ziekte te verslaan. Wordt de behandeling u te zwaar, bespreek dat dan met uw arts of verpleegkundige. Samen kunt u de bijwerkingen bespreken en kijken of er alternatieven zijn.

 • Handelsinformatie

  Pazopanib is sinds 2009 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Votrient.

Laatst gewijzigd op: 09 januari 2014

Herhaalrecept

Gebruikt u Votrient? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen