Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Beroerte (herseninfarct)

Powered by: KNMP logo
 • Algemeen

  Bij een beroerte ontstaat een beschadiging in de hersenen. Dat kan op twee manieren.

  • Bij een herseninfarct sluit een bloedstolsel of vaatvernauwing een bloedvat in de hersenen af. Hierdoor krijgt een deel van de hersenen te weinig zuurstof en sterft af.
  • Bij een hersenbloeding scheurt een bloedvat met een dunne of starre vaatwand. Hierdoor loopt er bloed in een deel van de hersenen.

  Meestal is de slechte kwaliteit van bloedvaten de oorzaak van een herseninfarct. Dit kan komen door ouderdom (aderverkalking), roken, diabetes mellitus, een te hoge bloeddruk of een verhoogd cholesterolgehalte.

  CVA is een ander woord voor een beroerte. De afkorting staat voor Cerebro Vasculair Accident, wat letterlijk betekent: ongeluk in de bloedvaten van de hersenen.

 • Herkennen

  Bij een beroerte krijgt u plotseling klachten. Deze kunnen zijn verlammingen in het gezicht (scheve mond bijvoorbeeld), verward spreken en denken, verlammingen aan arm of been, verlies van gezichtsvermogen, en tintelingen.

 • Zelf doen

  U kunt de kans op een beroerte verminderen.

  • Stop met roken.
  • Als u last hebt van overgewicht, probeer dan af te vallen.
  • Eet elke dag minstens 200 gram groente en twee stuks fruit.
  • Drink niet meer dan twee glazen alcohol per dag.
  • Zorg voor voldoende beweging en ontspanning.  Klik hier voor meer informatie in de patiëntenbrieven van het Nederlands Huisartsen Genootschap: Risicofactoren voor hart- en vaatziekten, CVA algemeen en Na een CVA.

  Bron: Nederlands Huisartsen Genootschap.
  Laatst bijgewerkt: 4 oktober 2005. • Medicijnen

  Antistollingsmiddelen
  Antistollingsmiddelen remmen de vorming van bloedpropjes af en verminderen zo de kans op afsluiting van een bloedvat. Hierdoor wordt de kans op het krijgen van een herseninfarct verkleind. Voorbeelden zijn acenocoumarol en fenprocoumon.

  Salicylaten
  Salicylaten hebben remmende werking op het samenklonteren van de bloedplaatjes en verminderen zo de kans op afsluiting van een bloedvat. Hierdoor wordt de kans op het krijgen van een herseninfarct verkleind. Voorbeelden zijn acetylsalicylzuur en carbasalaatcalcium.

  Clopidogrel
  Clopidogrel heeft een remmende werking op het samenklonteren van de bloedplaatjes en vermindert zo de kans op afsluiting van een bloedvat. Hierdoor wordt de kans op het krijgen van een herseninfarct verkleind.

  Dipyridamol
  Dipyridamol remt de samenklontering van de bloedplaatjes en vermindert zo het ontstaan van bloedpropjes in de bloedvaten. Hierdoor wordt de kans op een herseninfarct verkleind. Meestal wordt dipyridamol samen met één van bovengenoemde medicijnen, die ook de bloedstolling remmen, gebruikt.

Gerelateerde videos

Trombose en Embolie

Het hart pompt via een complex netwerk van slagaderen bloed naar het lichaam. Met uitzondering van de kransslagaderen, die het hart zelf voeden, transporteren de meeste slagaderen zuurstofrijk bloed van het hart naar het lichaam.

In het bloed circuleren rode bloedcellen, witte bloedcellen, voedingsstoffen en andere levensondersteunende stoffen. Ook cholesterol en andere vetachtige stoffen bewegen zich in de bloedsomloop voort. Op den duur kunnen deze stoffen zich op de slagaderwanden afzetten. Dit wordt aderverkalking of atherosclerose genoemd. De cholesterolafzetting, of plaque, kan zich op den duur ophopen. Hierdoor verharden en vernauwen de slagaderwanden zich, die in normale omstandigheden soepel zijn. Doordat de wanden van de slagaderen zich vernauwen en verharden, wordt de bloeddoorstroming belemmerd. De opgehoopte plaque kan onstabiel worden en afbreken of ‘scheuren’.

Wanneer bloed gaat samenklonteren op de plaats waar de plaque is afgebroken, ontstaat de aandoening trombose; net als bij een snee stolt het bloed zodat het bloeden stopt. Het stolsel, of trombus, groeit verder, wat de bloedstroom nog meer belemmert. Ook kan een stolseltje van de wand afbreken en in de bloedsomloop terecht komen.

Een bloedstroomblokkade als gevolg van een stolsel kan levensbedreigend zijn. Een blokkade in de kransslagaderen kan een hartaanval veroorzaken en een blokkade in een hersenslagader kan een beroerte tot gevolg hebben. Door een blokkade in een van de belangrijke slagaderen van het lichaam kan de bloedtoevoer naar een van de lichaamsdelen of een orgaan belemmerd worden. Dit veroorzaakt in het getroffen gebied pijn en weefselbeschadiging.

Trombose en Embolie

Het hart pompt via een complex netwerk van slagaderen bloed naar het lichaam. Met uitzondering van de kransslagaderen, die het hart zelf voeden, transporteren de meeste slagaderen zuurstofrijk bloed van…

Het hart pompt via een complex netwerk van slagaderen bloed naar het lichaam. Met uitzondering van de kransslagaderen, die het hart zelf voeden, transporteren de meeste slagaderen zuurstofrijk bloed van het hart naar het lichaam.

In het bloed circuleren rode bloedcellen, witte bloedcellen, voedingsstoffen en andere levensondersteunende stoffen. Ook cholesterol en andere vetachtige stoffen bewegen zich in de bloedsomloop voort. Op den duur kunnen deze stoffen zich op de slagaderwanden afzetten. Dit wordt aderverkalking of atherosclerose genoemd. De cholesterolafzetting, of plaque, kan zich op den duur ophopen. Hierdoor verharden en vernauwen de slagaderwanden zich, die in normale omstandigheden soepel zijn. Doordat de wanden van de slagaderen zich vernauwen en verharden, wordt de bloeddoorstroming belemmerd. De opgehoopte plaque kan onstabiel worden en afbreken of ‘scheuren’.

Wanneer bloed gaat samenklonteren op de plaats waar de plaque is afgebroken, ontstaat de aandoening trombose; net als bij een snee stolt het bloed zodat het bloeden stopt. Het stolsel, of trombus, groeit verder, wat de bloedstroom nog meer belemmert. Ook kan een stolseltje van de wand afbreken en in de bloedsomloop terecht komen.

Een bloedstroomblokkade als gevolg van een stolsel kan levensbedreigend zijn. Een blokkade in de kransslagaderen kan een hartaanval veroorzaken en een blokkade in een hersenslagader kan een beroerte tot gevolg hebben. Door een blokkade in een van de belangrijke slagaderen van het lichaam kan de bloedtoevoer naar een van de lichaamsdelen of een orgaan belemmerd worden. Dit veroorzaakt in het getroffen gebied pijn en weefselbeschadiging.

Bekijk video

Beroerte algemeen

Net als alle organen in het lichaam hebben de hersenen zuurstof en voedingsstoffen nodig om goed te kunnen functioneren. Deze levensondersteunende stoffen worden via de bloedsomloop naar de hersenen gebracht,…

Net als alle organen in het lichaam hebben de hersenen zuurstof en voedingsstoffen nodig om goed te kunnen functioneren. Deze levensondersteunende stoffen worden via de bloedsomloop naar de hersenen gebracht, als bestanddelen van het bloed.

Iemand kan een beroerte krijgen als er naar een gedeelte van de hersenen te weinig bloed wordt aangevoerd, met het gevolg dat er weefsel afsterft en hersenfuncties verloren gaan. Een beroerte kan worden veroorzaakt door een gescheurd bloedvat, bijvoorbeeld bij een aneurysma, of door een embolie; dat is een stolseltje of deeltje dat in een van de hersenslagaderen blijft steken en de bloedstroom belemmert.

Afhankelijk van de plaats van de beroerte in de hersenen kan een beroerte de oorzaak zijn van spraakstoornissen, verlamming, bewusteloosheid of zelfs overlijden.

Bekijk video